Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een bedrag uit als u overlijdt. Met dit geld kunnen uw nabestaanden (een deel van) uw uitvaart betalen. Of u kunt ervoor kiezen dat de uitvaartverzorger het bedrag rechtstreeks van ons ontvangt.

Wat is verzekerd?

U verzekert een vast bedrag bij overlijden. Bij het afsluiten van de verzekering spreekt u af welk bedrag dit is. Dit bedrag kan hoger worden door jaarlijkse verhoging.

Extra informatie

U kunt ook iemand anders dan uw partner verzekeren. Kinderen tot 21 jaar zijn meeverzekerd voor de hoogst verzekerde dekking van de ouder(s) voor de kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvaart. Levenloos geboren kinderen zijn tot maximaal € 3.000 verzekerd. De rekeningen voor het verzorgen van de uitvaart kunnen tot dit bedrag worden ingeleverd bij ons en dan keren wij uit. 

Speciaal kenmerk

Deze verzekering kent ook emotionele nazorg voor kinderen. Lees hier meer:

Extra informatie

Emotionele nazorg voor kinderen (tot 18 jaar), bij wie een gezinslid overlijdt. Wij vergoeden deze nazorg ter waarde van € 500. 

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet of beperkt verzekerd bij fraude of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt.

Extra informatie

Overlijdt de verzekerde binnen één jaar na de ingangsdatum? Dan moet ook worden aangetoond dat het geen zelfdoding was.

Waar moet ik op letten?

Uw wensen, uw financiële en persoonlijke situatie kunnen veranderen, nadat u de verzekering heeft afgesloten. Checkt u regelmatig of uw verzekering nog bij u past.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking voor een uitvaart in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

We stellen u twee vragen over uw gezondheid. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Een eenmalige koopsom is ook mogelijk bij deze verzekering. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

U kiest zelf hoe lang u premie betaalt. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie per maand wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger de premie per maand wordt.

Extra informatie

U kunt kiezen uit minimaal 5 jaar premie betalen en maximaal tot in uw 85ste levensjaar. De premie is afhankelijk van uw leeftijd. Een koopsom is ook mogelijk bij deze verzekering. Heeft u voor een jaarlijkse verhoging gekozen? Dan wordt uw verzekerd bedrag tot in uw 85ste levensjaar verhoogd, waardoor ook uw premie hoger wordt. U kunt dit altijd stopzetten.

Indexering

Wij noemen de indexering een verhoging. Uw premie wordt dan jaarlijks aangepast aan het nieuwe verzekerde bedrag. U heeft de keuze uit verschillende type verhogingen, te weten, via de consumentenprijsindex (CPI) of 2, 3, 4 of 5% per jaar. Laat u adviseren.

Extra informatie

Een jaarlijkse verhoging kunt u stopzetten en in de toekomst ook weer aanzetten, zonder kosten en zonder het beantwoorden van nieuwe gezondheidsvragen. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent uw hele leven verzekerd. Ook als u klaar bent met premie betalen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering stoppen. De verzekering heeft soms een waarde. We kunnen kosten in mindering brengen op deze waarde. Het bedrag blijft staan tot overlijden of we betalen het aan u uit.

Extra informatie

De verzekeraar bepaalt wat u precies terugkrijgt (bij stoppen). Er gaan kosten af. Vraag dit na via (053) 488 11 22 of mail naar uitvaart.klantenservice@asr.nl.