Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een bedrag uit als u overlijdt. Met dit geld kunnen uw nabestaanden (een deel van) uw uitvaart betalen. Of u kunt ervoor kiezen dat de uitvaartverzorger het bedrag rechtstreeks van ons ontvangt.

Wat is verzekerd?

U verzekert een vast bedrag bij overlijden. Bij het afsluiten van de verzekering spreekt u af welk bedrag dit is. Dit bedrag kan hoger worden door jaarlijkse verhoging.

Speciaal kenmerk

Deze verzekering kent ook emotionele nazorg voor kinderen. Lees hier meer:

Wat is niet verzekerd?

U bent niet of beperkt verzekerd bij fraude of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt.

Waar moet ik op letten?

Uw wensen, uw financiële en persoonlijke situatie kunnen veranderen, nadat u de verzekering heeft afgesloten. Checkt u regelmatig of uw verzekering nog bij u past.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking voor een uitvaart in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

We stellen u twee vragen over uw gezondheid. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Een eenmalige koopsom is ook mogelijk bij deze verzekering. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

U kiest zelf hoe lang u premie betaalt. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie per maand wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger de premie per maand wordt.

Indexering

Wij noemen de indexering een verhoging. Uw premie wordt dan jaarlijks aangepast aan het nieuwe verzekerde bedrag. U heeft de keuze uit verschillende type verhogingen, te weten, via de consumentenprijsindex (CPI) of 2, 3, 4 of 5% per jaar. Laat u adviseren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent uw hele leven verzekerd. Ook als u klaar bent met premie betalen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering stoppen. De verzekering heeft soms een waarde. We kunnen kosten in mindering brengen op deze waarde. Het bedrag blijft staan tot overlijden of we betalen het aan u uit.