Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt hulp, schade of kosten als je op reis bent.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade verzekerd is.

Keuze: medisch

Met de keuzedekking Geneeskundige kosten ben je verzekerd voor de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op je zorgverzekering.

Extra informatie

Het vrijwillig eigen risico van je zorgverzekering is niet verzekerd. Let op: het is noodzakelijk dat je een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt.

Keuze: bagage

Je bent verzekerd voor beschadiging, diefstal en verlies van je bagage. Voor bepaalde spullen gelden maximale vergoedingen. We vergoeden de vervanging van reisdocumenten zonder maximum of eigen risico. Je ontvangt de nieuwwaarde voor bagage niet ouder dan 1 jaar. En anders de dagwaarde. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Je kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen: € 1.000, € 3.000 of € 5.000 per verzekerde (voor alle verzekerden samen is dat respectievelijk € 2.000, € 6.000 of € 10.000). Je kunt apart extra sportuitrusting meeverzekeren. Let op: je bent alleen verzekerd als je voorzichtig met je spullen omgaat.

Keuze: bijzondere sporten

Met de keuzedekking Sporten en wintersport ben je verzekerd voor schade tijdens de beoefening van wintersport, bergsport, luchtsport of risicovolle watersport (zoals rafting). Sleeën, schaatsen, langlaufen en duiken zijn standaard verzekerd. Daarvoor is deze keuzedekking niet nodig.

Extra informatie

Heb je vooraf betaalde skipassen, skilessen of gehuurde skiuitrusting door de schade niet kunnen gebruiken? Die vergoeden wij ook. En heb je de keuzedekking Bagage meeverzekerd? Dan vergoeden wij ook (gehuurde) wintersport- en bergsportartikelen.

Keuze: pech op reis

Dit is de keuzedekking Hulp en huur vervoermiddel. Je krijgt hulp als je vervoermiddel uitvalt. Of als de bestuurder uitvalt in het buitenland. Het vervoermiddel kan een auto, kampeerauto, motor/scooter, caravan, vouwwagen of aanhangwagen zijn.

Extra informatie

Wij vergoeden de huur van een vervangend vervoermiddel en extra verblijfskosten. En vervoer van je kapotte vervoermiddel naar huis. Let op: schade aan, of diefstal van, je vervoermiddel is niet verzekerd.

Keuze: ongevallen

Jij (of je nabestaanden) ontvangen een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval tijdens de reis. Bij overlijden is dat € 25.000 en bij blijvende invaliditeit maximaal € 75.000, afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoeden we de kosten die je hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook bij afbreken of een ziekenhuisopname tijdens de reis krijg je een vergoeding. Of bij vervoersvertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Extra informatie

De verzekering geldt alleen voor bepaalde gebeurtenissen. Bijvoorbeeld overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval, ook van familieleden in de 1e of 2e graad, zaakwaarnemer of huisgenoot. Of bij onvrijwillig ontslag, schade aan je woning. Of een scheiding. Je kunt kiezen voor een verzekerd bedrag per persoon per reis van € 750, € 1.500 of € 3.000.

Keuze: Zakelijke reis

Standaard ben je alleen verzekerd voor particuliere reizen. Met deze keuzedekking geldt je reisverzekering ook voor een reis voor je werk.

Extra informatie

Vrijwilligerswerk of een stage tijdens een fulltime studie zijn standaard verzekerd. Daarvoor is deze keuzedekking niet nodig.

Keuze: Extra sportuitrusting

Je kunt je sportuitrusting meeverzekeren tot maximaal € 2.500 voor alle verzekerden samen per reis. Dit bedrag is bovenop het verzekerde bedrag van je bagage.

Keuze: Geld

Je kunt je geld meeverzekeren tot maximaal € 500 per reis.

Extra informatie

Met geld bedoelen wij geldige betaalmiddelen in de vorm van munten, bankbiljetten en cheques.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt. Of bij schade door misbruik van alcohol of drugs. Of bij schade die van te voren al te verwachten was.

Negatief reisadvies

Let op of jouw bestemming (op het moment van boeken van je reis) een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft. Schade door bijvoorbeeld molest is uitgesloten van dekking.

Extra informatie

Met molest bedoelen we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand. Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is annulering van je reis niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maak je een reis binnen Nederland? Dan ben je alleen verzekerd als je tijdens je reis minimaal één nacht tegen betaling overnacht. Je bent binnen Nederland niet verzekerd tijdens een reis naar of bij familie of kennissen. Of naar jouw onderkomen.

Extra informatie

Met een onderkomen bedoelen wij een eigen (vakantie)woning, een caravan op vaste standplaats, een boot op vaste ligplaats of een eigen kampeerauto. Deze reis kun je verzekeren met de keuzedekking 'Eigen vakantieverblijf in Nederland'. Maar de keuzedekkingen Geneeskundige kosten, Ongevallen of Hulp en huur vervoermiddel gelden niet voor deze reis.

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 75 of € 150. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Het eigen risico geldt bij schade aan je bagage / extra sportuitrusting.

Maximale reisduur

Je reis mag maximaal 60 dagen duren (standaard verzekerd). Verlengen naar 90 of 180 dagen is mogelijk.

Alarmcentrale

Gaat er iets mis op reis? En heb je dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kun je 24 uur per dag bellen met de Alarmcentrale. Doe je dit niet en heb je bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd.

Extra informatie

Met Europa bedoelen wij het werelddeel Europa tot aan de Oeral en de Kaukasus inclusief Georgië, Armenië en Azerbeidzjan. En Marokko, Algerije, Libië, Tunesië, Egypte, Israël, Libanon, Syrië en Turkije. Let op: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten vallen niet onder Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.