Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van DAS bij een onverwacht conflict tijdens deelname aan het verkeer. Ook krijg je een vergoeding van de kosten van deze juridische hulp. Bijvoorbeeld proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

Wij hebben een overeenkomst gesloten met DAS. Dit houdt in dat je juridische hulp krijgt van de juridische specialisten die in dienst zijn van DAS.

Wat is verzekerd?

Je krijgt juridische hulp bij de zaken die we op deze kaart vermelden.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Je kunt kiezen voor de juridische specialist van DAS of voor een externe rechtshulpverlener, zoals een advocaat.

Extra informatie

Ben je niet verplicht om je in een procudure te laten bijstaan door een advocaat, en kies je voor een externe rechtshulpverlener in plaats van de specialist van DAS? Dan betaalt DAS de behandelkosten tot maximaal € 5000. Raadpleeg hierover de voorwaarden en het dekkingsoverzicht.

Schade in het verkeer

Je krijgt juridische hulp bij conflicten die zijn ontstaan door deelname aan het verkeer op de weg of op het water.

Extra informatie

Je krijgt ook juridische hulp bij een strafrechtelijke vervolging in het verkeer.

Letselschade

Je krijgt juridische hulp bij letselschade die in het verkeer is ontstaan. Bijvoorbeeld na een aanrijding.

Conflicten over contracten

Je krijgt juridische hulp bij een conflict over koop, verkoop, bezit, vervoer, reparatie of onderhoud van jouw vaar- of voertuig en het maken van een (vakantie)reis.

Extra informatie

Je krijgt alleen juridische hulp bij conflicten over de aanschaf van een tweedehands voertuig of vaartuig als je deze koopt bij een officiële dealer en/of Bovag- of Focwa-bedrijf, en als je bij de aanschaf schriftelijke garantie hebt gekregen.

Keuze: Pluspakket inclusief advies-service

Wil je een werelddekking bij conflicten over schade door deelname aan het verkeer, een verkeerstrafzaak, een (vakantie)reis, vervoer van jouw vaar- of voertuig? Kies dan voor de keuzedekking Pluspakket.

Wat is niet verzekerd?

  • Als je het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een ongeluk of conflict direct bij DAS of bij ons voordat je andere actie onderneemt. Vul je een schadeformulier in? Zet daar zo veel mogelijk informatie in, ook over bijvoorbeeld letselschade.

Waar ben ik gedekt?

Dit is afhankelijk van het soort conflict. Je bent standaard verzekerd in Nederland. Voor de meeste conflicten heb je ook dekking in Europa en de landen rond de Middellandse Zee.

Extra informatie

In het dekkingsoverzicht van de polisvoorwaarden staat precies vermeld waar je bent verzekerd voor een bepaald conflict.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij DAS voordat je andere actie onderneemt. DAS probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.