Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering ben je als werkgever verzekerd voor schade die jij en je medewerkers tijdens het werk oplopen bij een verkeersongeval.

Wat is verzekerd?

Met deze verzekering ben je verzekerd voor schade als gevolg van een verzekerde gebeurtenis, tot  2.500.000 per ongeval. Onder schade verstaan we onder andere misgelopen inkomsten, medische kosten die je zorgverzekeraar niet vergoedt, smartengeld, schade aan spullen en extra kosten van levensonderhoud waarmee nabestaanden te maken krijgen bij overlijden.

Niet nakomen zorgplicht

Heb je als werkgever niet aan je zorgplicht voldaan? Dan ben je ook verzekerd.

Keuze: lopen, fietsen, OV

Je kunt jezelf en jouw werknemers met Rubriek B verzekeren tijdens deelname aan het verkeer te voet, op de fiets of met het openbaar vervoer.

Keuze: rubriek A

Hiermee verzeker je jezelf en jouw werknemers voor schade tijdens deelname aan het verkeer met een motorrijtuig van het bedrijf, maar ook met een door het bedrijf gehuurd of geleased motorrijtuig of een tijdelijk vervangend motorrijtuig. Daarnaast zijn jij en je werknemers ook verzekerd als bestuurder van land- of werkmateriaal van het bedrijf.

Keuze: rubriek B

Met deze keuzedekking verzeker je jezelf en je werknemers voor schade tijdens deelname aan het verkeer met een privé motorrijtuig, met een tijdelijk vervangend motorrijtuig, met het openbaar vervoer, als voetganger of als fietser. Daarnaast zijn jij en je werknemers ook verzekerd als bestuurder van land- of werkmateriaal dat niet van het bedrijf is.

Keuze: aanvullende dekkingen

Je kunt ook inleenkrachten, stagiairs, vrijwilligers, freelancers en zzp'ers meeverzekeren. Met de dekking Schadeverzekering Inzittenden kun je bestuurders en passagiers meeverzekeren voor niet-werkgerelateerde reizen. Het verzekerd bedrag voor de Schadeverzekering Inzittenden is  1.000.000.

Wat is niet verzekerd?

Je bent niet verzekerd voor schade bij rijden zonder rijbewijs, door misbruik van alcohol of drugs en schade die is ontstaan tijdens het deelnemen aan of het voorbereiden van snelheidsritten en wedstrijden.

Schade aan voertuig

Schade aan jouw motorrijtuig of aan het motorrijtuig van een werknemer is niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je bent niet verzekerd voor schade over verloren inkomsten die worden vergoed door een arbeidsongeschiktheidsverzekering, of die niet fiscaal verantwoord is (het zogenoemde zwartwerken).

Eigen risico

Er is geen eigen risico.

Zakelijk gebruik

Het ongeval moet plaatsvinden tijdens werkzaamheden voor het bedrijf of tijdens woon-werkverkeer.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of schade hebt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor minimaal een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt, ná het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan 30 dagen later. Wil je je verzekering niet verlengen na het eerste jaar? Dan moet je de verzekering uiterlijk 30 dagen voor de verlengingsdatum opzeggen. De verzekering stopt dan direct na het eerste jaar. Opzeggen kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.