Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. U kunt kiezen tussen dekking voor het gezin of voor een alleenstaande.

Extra informatie

Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

U, uw gezinsleden en andere huisgenoten zijn verzekerd. Ook een au pair of 'witte werkster' is verzekerd (huispersoneel). De aansprakelijkheidsverzekering heeft een standaard dekking tot maximaal € 2.500.000,-.

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem uit uw handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

U moet eigenaar zijn van de woning.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd. Schade aan geleende spullen is standaard verzekerd tot € 12.500,-.

Schade door sport en spel

Schade of letsel door sport en spel is wel verzekerd als het niet om een (mede) speler/sporter gaat.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer? Dan is er wel aansprakelijkheid en is de schade gedekt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of een misdrijf. Of schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten.

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder uw autoverzekering (WA).

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Extra informatie

U mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Schade aan gehuurde spullen

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Opzicht is niet in alle gevallen verzekerd. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Opzicht gaat om zaken die u in uw bezit heeft, maar waarvan u niet de eigenaar bent. Bijvoorbeeld geleende of gehuurde zaken.

Eigen risico

Standaard hebt u geen eigen risico. U kunt wel kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 150,-, u betaalt dan minder premie.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt overal ter wereld dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks via een brief, per telefoon of een e-mail opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn van een maand.