Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt hulp bij pech onderweg.

Wat is verzekerd?

We vergoeden noodreparaties, slepen en vervangend vervoer naar de garage.

Keuze: pech in het buitenland

Bij pech in het buitenland vergoeden we het toesturen van onderdelen en vervoer terug naar Nederland.

Woonplaatsdekking

Deze pechulpverzekering heeft standaard een woonplaatsdekking.

Keuze: pechhulp voor aanhanger

Als u kiest voor de dekking Europa dan is ook pech aan de aanhanger verzekerd.

Extra informatie

Bij pech aan de auto wordt een eventueel aangekoppelde aanhanger ook getransporteerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet. Of bij rijden zonder geldig rijbewijs of geldige APK. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur.

Ongeval of gewone reparatie

Een ongeval of een gewone reparatie is niet verzekerd.

Fraude

Wij keren niet uit als u ons opzettelijk probeert te misleiden.

Vervangend vervoer

Bij vervangend vervoer worden de kosten van de brandstof, tolgelden, parkeergelden, bekeuringen, aanvullende verzekeringen en de extra kosten door het niet op de juiste manier inleveren van de gehuurde auto niet vergoed.

Brandstof

Hulpverlening die nodig is omdat het voertuig niet meer kan rijden door het bevriezen van de brandstof of tekort aan brandstof is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij pech altijd meteen de Alarmcentrale.

Onderdelen

De kosten van onderdelen en vloeistoffen die nodig zijn bij het verlenen van de pechhulp worden niet vergoed.

Onderhoud voertuig

Er wordt geen pechhulp verleend als het voertuig niet goed onderhouden is.

Aantal keren pechhulp

U hebt maximaal zeven keer per jaar recht op pechhulp. Met een maximum van vijf keer in de eigen woonplaats. U hebt maximaal twee keer per jaar recht op vervangend vervoer.

Extra informatie

Voor het buitenland geldt een maximum van twee keer hulp per jaar voor repatriëring van het voertuig.

Waar ben ik gedekt?

U kunt bij uw autoverzekering kiezen voor Pechhulp in Nederland (exclusief Vlieland en Schiermonnikoog) en/of Europa. We vergoeden de schade als uw voertuig maximaal 120 dagen per jaar in het buitenland verblijft.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks via een brief, per telefoon of een e-mail opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn van een maand.