Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Bij een ongeval in Nederland bent u verzekerd voor vervoer van uw auto naar een adres in Nederland. Wij regelen het vervoer van u en uw passagiers naar de bestemming of naar huis (beide in Nederland).

Extra informatie

Bij een ongeval in het buitenland regelen wij het vervoer naar de dichtstbijzijnde garage. Als uw auto niet binnen vier dagen gerepareerd kan worden dan wordt uw auto vervoerd naar Nederland. Wij regelen dan ook dat u en uw passagiers naar Nederland kunnen terugreizen.

Keuze: pechhulp

Autopech kunt u verzekeren met de aanvullende dekking Pechhulp.

Keuze: Aanvullende verzekeringen

U kunt bij uw WA-verzekering de volgende aanvullende verzekeringen afsluiten: Schade inzittenden, verkeersrechtsbijstand en pechhulp.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies. Zo bepaalt u welke autoverzekering bij uw situatie past.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in alle Europese landen die zijn vermeld op uw groene kaart en een aantal landen buiten Europa die grenzen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum van 77%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks via een brief, per telefoon of een e-mail opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn van een maand.