Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen, veroorzaakt door uw auto. Ook bijna alle schade aan uw eigen auto is verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Bij een ongeval in Nederland bent u verzekerd voor vervoer van uw auto naar een adres in Nederland. Wij regelen het vervoer van u en uw passagiers naar de bestemming of naar huis (beide in Nederland).

Extra informatie

Bij een ongeval in het buitenland regelen wij het vervoer naar de dichtstbijzijnde garage. Als uw auto niet binnen vier dagen gerepareerd kan worden dan wordt uw auto vervoerd naar Nederland. Wij regelen dan ook dat u en uw passagiers naar Nederland kunnen terugreizen.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss hebt u recht op gelijkwaardige autogarantie. Dit is het bedrag dat nodig is om een andere auto te kopen, van hetzelfde merk, type, bouwjaar, uitvoering en kilometerstand als de verzekerde personenauto. Bij diefstal en total loss van een nieuwe auto krijg u de nieuwwaarde als de schade binnen 3 jaar is ontstaan.

Extra informatie

Bij diefstal en total loss van een tweedehandsauto (niet ouder dan 10 jaar) krijgt u de aanschafwaarde als de schade binnen 3 jaar is ontstaan.

Reparatie

Wij vergoeden de kosten als u de schade laat repareren bij een Schadegarant bedrijf.

Extra informatie

Als u de schade niet laat repareren of ergens anders laat repareren dan geldt er een eigen risico van € 500,- per schadegeval.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

U krijgt ruitreparatie/ -vervanging vergoed via een Glasgarant bedrijf.

Extra informatie

Kiest u ervoor om uw schade elders uit te laten voeren dan geldt er een eigen risico van € 150,- per schadegeval.

Inbraak

Schade aan uw auto door een (poging tot) inbraak is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van uw auto. Dit hangt af van het type auto.

Extra informatie

Uw accessoires zijn standaard meeverzekerd tot € 2.000,-. Losse apparatuur zoals navigatie, telefoon, dvd-schermen zijn niet verzekerd

Schade aan eigen auto

Schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Pechhulp

Pechhulp in het buitenland is (beperkt) standaard meeverzekerd. Voor een uitgebreidere dekking kiest u de aanvullende verzekering pechhulp.

Extra informatie

Wij vergoeden de noodzakelijk kosten van hulp langs de weg tot € 125,-. Ook de kosten van het bestellen en toezenden van onderdelen om de auto rijklaar te maken worden vergoed (de kosten van de onderdelen zelf niet).

Vervangend vervoer

Bij total loss krijgt u (als uw auto niet gemaakt kan worden) € 25,- per dag met een maximum van € 375,- voor vervangend vervoer.

Extra informatie

Bij diefstal van uw auto krijgt u een vergoeding van € 25,- per dag voor maximaal dertig dagen.

Keuze: Aanvullende verzekeringen

U kunt naast de module Pechhulp de volgende aanvullende verzekeringen afsluiten: Schade inzittenden en Verkeersrechtsbijstand.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies. Zo bepaalt u welke autoverzekering bij uw situatie past.

Eigen risico

Er is geen eigen risico bij schade aan uw eigen auto als u deze laat repareren door een Schadegarant bedrijf. Bij ruitschade is er geen eigen risico als reparatie/vervanging plaatsvindt bij een Glasgarant bedrijf.

Extra informatie

Kiest u voor een eigen herstelbedrijf? Dan geldt er een eigen risico van € 500,- bij autoschade (niet zijnde ruitschade). Bij ruitreparatie of vervanging geldt een eigen risico van € 150,-.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in alle Europese landen die zijn vermeld op uw groene kaart en een aantal landen buiten Europa die grenzen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 77%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks via een brief, per telefoon of per e-mail opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn van een maand.