Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering kunt u kostbare spullen in de categorieën Kunst en Antiek, Lijfsieraden, Instrumenten, PC's en Laptops. U kunt deze verzekering alleen afsluiten als u ook een Inboedelverzekering bij ons heeft.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade aan, diefstal en verlies van uw kostbare spullen.

Verzekerd bedrag

U geeft voor elk voorwerp dat u wilt verzekeren het bedrag op dat u wilt verzekeren. Het verzekerde bedrag moet u voor elk voorwerp kunnen aantonen met een aankoopnota of een taxatierapport.

Keuze: Kunst en Antiek

Onder deze rubriek kunt u schilderijen, etsen, zeefdrukken, litho’s en andere kunstvoorwerpen (zoals beelden) verzekeren.  En voorwerpen met een antiquarische waarde die niet meer nieuw verkrijgbaar zijn.

Extra informatie

Voor kostbaarheden in de categorie Kunst en Antiek gaan wij uit van de zeldzaamheidswaarde. 'Zeldzaamheidswaarde’ is de huidige waarde die deskundigen op basis van zeldzaamheid aan kunst en antiek toekennen.

Keuze: Lijfsieraden

Onder deze rubriek kunt u sieraden (die gemaakt zijn om op het lichaam te dragen) verzekeren. Bijvoorbeeld oorbellen, armbanden, ringen en kettingen. Ook horloges kunt u verzekeren.

Keuze: Instrumenten

Onder deze rubriek kunt u muziekinstrumenten en foto-, film- en videoapparatuur verzekeren. Inclusief de apparatuur en accessoires die daarbij horen.

Keuze: PC's

Onder deze rubriek kunt u alle soorten (draagbare) computerapparatuur met een beeldscherm (diagonaal) groter dan 7 inch (17,78 cm) verzekeren. Inclusief de normaal daarbij horende randapparatuur en overige hulpmiddelen, zoals dvd’s, USB-sticks, harde schijven, boxen, monitoren en printers.

Keuze: Laptops

Zie rubriek PC's. Voor ‘Laptops’ geldt aanvullend dat deze een compact formaat hebben, waardoor ze gemakkelijk zijn mee te nemen (bijvoorbeeld een laptop, notebook of tablet).

Extra informatie

Spelcomputers vallen niet onder ‘Laptops’.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd voor schade door een aardbeving, overstroming, langzaam werkende invloeden en ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, onderhoud en reparatie. En ook niet als u uw kostbaarheden onbeheerd heeft achtergelaten in een niet goed afgesloten ruimte. Of als u kostbaarheden gebruikt voor uw beroep.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent alleen verzekerd, als u voorzichtig genoeg bent geweest om schade aan, diefstal of verlies van uw kostbaarheden te voorkomen. U bent voorzichtig genoeg geweest als u passende maatregelen heeft genomen om materiële schade, diefstal of verlies te voorkomen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Diefstal uit een vervoermiddel

Diefstal van kostbaarheden uit een vervoermiddel is alleen verzekerd als:

▪ het vervoermiddel goed was afgesloten; en

▪ er sprake was van inbraak in het vervoermiddel; en

▪ de gestolen kostbaarheden van buitenaf niet zichtbaar waren ; en

▪ de diefstal niet plaatsvond tussen 22.00 en 7.00 uur plaatselijke tijd.

Beveiliging

Als u hoge bedragen wilt verzekeren op een Kostbaarhedenverzekering, kan het zo zijn dat u uw woning moet beveiligen. U bent dan alleen verzekerd als uw woning beveiligd is. Als dat voor u geldt, vertellen wij u dat als u de verzekering aanvraagt. 

Waar ben ik gedekt?

Kostbaarheden in de categorieën Lijfsieraden, Instrumenten en Laptops zijn in de hele wereld verzekerd. Kostbaarheden in de categorie PC's, Kunst en Antiek zijn verzekerd in uw woning, tijdens het vervoer naar een reparateur en tijdens het verblijf bij die reparateur.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks via een brief, per telefoon of een e-mail opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn van een maand.