Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw bestelauto toebrengt aan anderen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Daarnaast kunt u schade aan uw eigen bestelauto verzekeren, zoals Beperkt of Volledig Casco (allrisk) of andere aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bestelauto verzekerd is.

Extra informatie

Verder kunt u nog de volgende aanvullende dekkingen kiezen: Ongevallenverzekering inzittenden, Schadeverzekering inzittenden en Verhaalsbijstand verzekering.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw bestelauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. De schade aan anderen wordt dan vergoed.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, regelen van vervangend vervoer en repatriëring. Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Extra informatie

Neem hiervoor altijd eerst contact op met SOS International.

Keuze: diefstal of total loss

U heeft de keuze om naast WA een Beperkt of Volledig Cascodekking af te sluiten.

Keuze: reparatie

U heeft de keuze om naast WA een Beperkt of Volledig Cascodekking af te sluiten.

Keuze: schade door brand en natuur

U heeft de keuze om naast WA een Beperkt of Volledig Cascodekking af te sluiten.

Keuze: ruitschade

U heeft de keuze om naast WA een Beperkt of Volledig Cascodekking af te sluiten.

Keuze: inbraak

U heeft de keuze om naast WA een Beperkt of Volledig Cascodekking af te sluiten.

Keuze: schade aan eigen auto

U heeft de keuze om naast WA een Beperkt of Volledig Cascodekking af te sluiten.

Keuze: Beperkt Casco

Schade aan uw bestelauto door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, blikseminslag, inbraak, joyriding en vandalisme wordt vergoed. Schade door eigen schuld is niet verzekerd.

Extra informatie

Bij schade vergoeden wij de reparatiekosten. Behalve als de bestelauto total loss is of de reparatiekosten meer zijn dan de bestelauto direct voor de schade minus de waarde van de restanten. Dan krijgt u dat bedrag, verminderd met een eigen risico.

Keuze: Volledig Casco (allrisk)

Naast de Beperkt Cascodekking bent u hier ook verzekerd voor schade aan uw bestelauto door andere plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. En voor schade door eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing.

Extra informatie

Bij schade vergoeden wij de reparatiekosten. Behalve als de bestelauto total loss is of de reparatiekosten meer zijn dan de bestelauto direct voor de schade minus de waarde van de restanten. Dan krijgt u dat bedrag, verminderd met een eigen risico.

Wat is niet verzekerd?

Pechhulp

Voor hulp bij autopech kunt u onze Pechhulpverzekering afsluiten.

Opzet of rijden zonder rijbewijs

Niet verzekerd is onder andere schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs.

Extra informatie

Heeft u hierdoor schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden we de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op u te verhalen. U moet de schade dan aan ons terugbetalen.

Alcohol

U krijgt geen vergoeding als u tijdens de schade meer alcohol hebt genuttigd dan wettelijk is toegestaan.

Er zijn meer situaties die niet verzekerd zijn. Check hiervoor de voorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) heeft u geen eigen risico. Lees hieronder welk eigen risico u heeft bij Beperkt Casco en Volledig Casco (allrisk).

Eigen risico Beperkt en Volledig Casco

Standaard eigen risico € 136,- per gebeurtenis.

Extra informatie

In sommige situaties kunnen specifieke eigen risico's gelden. Check hiervoor de voorwaarden.

Wanneer betaalt u geen eigen risico?

Geen eigen risico indien: (i) een ruitschade door een harsinjectie wordt hersteld bij een herstelbedrijf dat is aangesloten bij Glasgarant; (iii) verzekeringnemer bij diefstal van de hele auto kan aantonen dat de auto was beveiligd met een SCM-gecertificeerd startonderbrekingssysteem, of een zogenaamd af-fabriek beveiligingssysteem.

Wanneer betaalt u een lager eigen risico?

Een verlaging van het eigen risico met € 68,- geldt indien: (i) u de schade aan uw auto (anders dan ruitschade) laat repareren door een aangesloten Schadegarant hersteller (www.schadegarant.nl); (ii) uw ruit kapot is en u laat hem vervangen door een aangesloten Glasgarant hersteller (www.glasgarant.nl).

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Uw premie wordt automatisch geïncasseerd.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u premiekorting (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering na één maand opzeggen. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via info@assuradeurengilde.nl