Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan jouw caravan of vouwwagen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, vervangend verblijf, vervoer naar huis bij een ongeluk, ziekte of noodreparatie.

Diefstal of total loss

U caravan of vouwwagen is standaard verzekerd bij diefstal. Is uw caravan/vouwwagen beschadigd en kan deze niet meer gerepareerd worden? Dan ontvangt u van ons een vergoeding verminderd met de waarde van de restanten.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, ontploffing, hagel of storm is standaard verzekerd.

Schade door hagel en storm

Schade door hagel en storm is verzekerd.

Keuze: inboedel

Spullen in de caravan zijn verzekerd. Zoals servies, beddengoed en kleding. Of we de schade vergoeden, hangt af van hoe de spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht). En of je caravan op slot was.

Extra informatie

Caravanaccessoires kun je meeverzekeren op de inboedeldekking. Dit zijn de toevoegingen aan de standaarduitvoering, zoals reservewiel, caravanmover, gasflessen, antenne, fietsenrek, satellietschotels, zonnepanelen en dergelijke.

Keuze: uitrusting

U kunt er voor kiezen om schade aan de voortent/luifel mee te verzekeren.

Casco incl. hagelschade

De caravan of vouwwagen is casco verzekerd. Dit betekent dat er dekking is bij schade  door o.a. aanrijding, diefstal, brand, ontploffing, hagel, bliksem en storm.

Keuze: Dekking Budget / Comfort / Top

Casco Budget: 2 jaar nieuwwaarde / Casco Comfort: 5 jaar nieuwwaarde / Casco Top: 7 jaar nieuwwaarde.

Wat is niet verzekerd?

  • Is de caravan of vouwwagen aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. We vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Pechhulp

Pechhulp is niet mee te verzekeren op de caravanverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gebruik voor diefstalpreventie van uw caravan of vouwwagen een SCM-goedgekeurd koppelingsslot en/of SCM goedgekeurde wielklem. 

Eigen risico

Er is een standaard eigen risico van toepassing van € 80,00 per gebeurtenis, met uitzondering bij schade door brand, ontploffing, zelfontbranding, blikseminslag, aansprakelijkheid en caravanhulp. Bij hagelschade is er een eigen risico van toepassing van € 150,00 per gebeurtenis. Bij de Topmodule zijn deze eigen risico's niet van toepassing.

Stallen

Uw caravan of vouwwagen is ook verzekerd in een overdekte en bewaakte stalling.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. In een enkel geval kunt u het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.