Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal, een ongeval of bij annulering. En voor reizen die maximaal 60 of 90 dagen duren, afhankelijk van de gekozen variant.

Extra informatie

U kan zelf een doorlopende reis- of een annuleringsverzekering samenstellen. Ook kunt u de dekkingen voor reis en annulering combineren.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor hulp voor personen. Als u of een andere verzekerde hulp nodig hebt door ziekte, ongeval, of overlijden van jezelf, uw reisgenoot of directe familie. Ook bij een natuurramp. Deze hulp wordt verzorgd via SOS International. U kunt kiezen voor het dekkingsgebied Europa of Wereld.

Extra informatie

U kunt je verzekering aanvullen met extra keuzedekkingen.

Keuze: medisch

Met de dekking Geneeskundige kosten bent u verzekerd voor de kosten van een spoedeisende en onverwachte medische behandeling. De dekking is aanvullend op uw zorgverzekering. Het is daarom noodzakelijk dat u een geldige Nederlandse  zorgverzekering hebt.

Keuze: bagage

Met de dekking bagage bent u verzekerd tegen schade die is ontstaan door diefstal, beschadiging of verlies van je bagage of reisdocumenten. U kiest zelf de hoogte van de maximale vergoeding. De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van de gekozen dekking.

Keuze: bijzondere sporten

Het beoefenen van reguliere sporten op reis is verzekerd. Voor skiën en snowboarden is een aanvullende dekking nodig om te zorgen dat de andere dekkingen die u hebt afgesloten -zoals geneeskundige kosten, bagage en ongevallen -ook van toepassing zijn tijdens de wintersport.

Keuze: pech op reis

Met de dekking hulp en huur vervoermiddel bent u verzekerd van vervangend vervoer en hulp wanneer uw vervoermiddel of de bestuurder onvoorzien uitvalt. Schade aan, diefstal van, of schade door het te zwaar beladen van uw vervoermiddel is niet verzekerd.

Keuze: ongevallen

Met de dekking ongevallen ben je verzekerd in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij keren dan eenmalig een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Met de dekking annulering worden de (annulerings)kosten vergoed die je maakt indien
je jouw geboekte reis onverwachts moet afzeggen. Ook als je een reis moet afbreken, om één van de in de voorwaarden genoemde redenen, krijg je een vergoeding. Dit is maximaal het gekozen verzekerd bedrag.

Keuze: rechtsbijstand

Met de dekking rechtsbijstand bent u tijdens uw reis verzekerd voor rechtsbijstand door de deskundigen van DAS.

Keuze: overige dekkingsmogelijkheden

Andere dekkingen waar je ook uit kunt kiezen zijn de dekkingen voor geld, extra sportuitrusting of recreatiedekking Nederland.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat tijdens zakenreizen. Of schade door fraude of als u onzorgvuldig met uw spullen bent omgegaan. Ook moet de oorzaak of reden van de schade buiten uw schuld en onvoorzien zijn. Meer informatie over de dekking en uitsluitingen van de verzekering leest u in de voorwaarden

Reisadvies van de overheid

Let op of uw bestemming (op het moment van boeken van uw reis) een negatief reisadvies heeft van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft. Dit wordt aangegeven met kleurcode rood of oranje. Schade door bijvoorbeeld molest is uitgesloten van dekking.

Extra informatie

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (op het moment van boeken van uw reis)? Dan is annulering van uw reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gaat er iets mis op reis? En hebt u dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of
ziekenhuisopname? Dan kunt u 24 uur per dag bellen met SOS International. Doet u dit niet en hebt u bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

De bagegedekking kent een eigen risico van € 50,00 per gebeurtenis per reis. Dit eigen risico is niet van toepassing op de Topdekking.

Waar ben ik gedekt?

U kiest voor dekking in Europa of wereldwijd. De dekking Europa geldt ook voor Cyprus en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. In Nederland bent u alleen verzekerd bij minimaal één betaalde overnachting tenzij u op vakantie bent of gaat met/naar uw eigen recreatieopbject en u recreatiedekking Nederland als dekking heeft.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen). Doe bij diefstal aangifte en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. In een enkel geval kunt u het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.