Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw losse bezittingen die uw eigendom zijn en die tot uw particuliere huishouding behoren. 

Extra informatie

Het gaat om schade door bijvoorbeeld brand, waterschade, storm en inbraak. Dit is een Extra Uitgebreide Gevaren dekking. De dekking 'Van buitenkomende onheilen' wordt gehanteerd. U bent dan ook verzekerd voor schade door andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen.

Wat is verzekerd?

Losse spullen in uw huis, zoals meubels, gordijnen en apparatuur zijn verzekerd. Huurdersbelang kunt u meeverzekeren.

Extra informatie

Voor sommige spullen gelden speciale regels en maximale vergoedingen per gebeurtenis. Deze leest u in de voorwaarden. Huurdersbelang is dekking voor schade aan aanpassingen, die u in uw huurwoning gedaan heeft.

Verzekerd bedrag

Uw inboedel is verzekerd tot een maximum bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de gegevens die u invult op de inboedelwaardemeter. Onder bepaalde voorwaarden is garantie tegen onderverzekering mogelijk. Deze garantie houdt in dat bij schade geen beroep zal worden gedaan op onderverzekering. Ook als de schade hoger is dan het verzekerde bedrag.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: sieraden

In huis zijn sieraden standaard meeverzekerd. Als er sprake is van diefstal, afpersing of beroving in huis is de dekking beperkt tot € 6.000. Zijn uw sieraden meer waard of wilt u wereldwijde dekking? Kies dan voor de kostbaarhedendekking. U kiest dan  
zelf voor welk bedrag en tegen welke dekking u uw sieraden extra wilt verzekeren.

Extra informatie

Diefstal van sieraden uit bijvoorbeeld een kelder of berging van het gebouw waarin de woning zich bevindt is niet verzekerd.

Keuze: (Audio-) apparatuur

Is herstel mogelijk? Dan vergoeden we de herstelkosten. Kan herstellen niet? Dan vergoeden we de schade op basis van de nieuwwaarde van uw apparatuur. Zijn uw spullen minder dan 40% van de nieuwwaarde waard? Dan krijgt u de schade vergoed op basis van de dagwaarde.

Keuze: spullen buiten huis

Schade aan uw tuinmeubelen, tuinbeelden, tuingereedschap of bijvoorbeeld wasgoed aan een droogmolen in uw tuin of op uw balkon zijn in geval van diefstal of vandalisme verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Spullen die u buiten uw huis meeneemt zijn niet verzekerd. Wij keren onder andere niet uit bij schade als gevolg van slijtage, achterstallig onderhoud van uw huis, een aardbeving of overstroming. Schade aan glas bestemd voor lichtdoorlating is niet verzekerd.

Extra informatie

Spullen die u buiten uw huis meeneemt kunt u extra meeverzekeren met de  "Buitenhuisdekking". Ook schade aan glas kunt u apart meeverzekeren.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd onder de 'extra uitgebreide gevaren' dekking. Is de 'van buitenkomende onheilen' dekking van toepassing? Dan is dit wel verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Check de voorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

De extra uitgebreide gevaren dekking heeft geen eigen risico, de van buitenkomende onheilen dekking € 100,00. Bij stormschade aan een terreinafscheiding is het eigen  risico € 225,00.

Extra informatie

In grote steden kan een hoger standaard eigen risico van toepassing zijn.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat u zorgvuldig met uw spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal uw premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. In een enkel geval kunt u het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.