Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade door of aan uw kampeerauto. De dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kunt daarnaast kiezen voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw kampeerauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw kampeerauto veroorzaakt aan anderen of aan hun voertuigen of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Wij vergoeden onder andere het slepen van uw kampeerauto, het vervoer naar huis na een ongeluk, ziekte, pech en noodreparaties. SOS International verzorgt de hulpverlening.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert.

Keuze: diefstal of total loss

Bij een nieuwe kampeerauto krijgt u de nieuwwaarde vergoed. Bij een tweedehands kampeerauto vergoeden wij de aanschafwaarde of dagwaarde. Diefstal is verzekerd als de kampeerauto goed is afgesloten. Er kunnen aanvullende preventie eisen aanwezig zijn. Dit is afhankelijk van de waarde van de kampeerauto.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt cascodekking

Keuze: inboedel

Spullen in de kampeerauto zijn verzekerd, zoals servies, beddengoed en kleding. Of we de schade vergoeden, hangt af van hoe de spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht) en of uw kampeerauto op slot was. Deze dekking kan worden verzekerd bij de Beperkt casco- of Volledig cascodekking.

Extra informatie

Onder inboedel wordt ook verstaan de aan de kampeerauto gemonteerde zaken, zoals reservewiel, gasflessen, antenne, fietsenrek, satellietschotel en zonnepanelen. Verzekerd tegen alle van buiten komende onheilen. U ontvang een schadevergoeding op basis van de nieuwwaarde, tenzij de dagwaarde minder dan 40% van de nieuwwaarde bedraagt.

Keuze: ruitschade

Vergoeding van de reparatie of vervanging van de ruit of het zonnedak. Dit valt onder de Beperkt cascodekking.

Keuze: schade aan eigen camper

Alle schade aan uw kampeerauto is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is. Dit valt onder de Volledig cascodekking.

Keuze: pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met uw kampeerauto. Hierbij gelden voorwaarden, zoals het bouwjaar van de kampeerauto.

Extra informatie

Als de kampeerauto ouder is dan 60 maanden, is uitval door pech alleen verzekerd als u op deze verzekering ook een dekking hebt voor beperkt casco of volledig casco.

Wanneer keren wij niet uit?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als u de kampeerauto zakelijk verhuurt is dit uitgesloten van dekking. U kunt wel  particuliere verhuur meeverzekeren.

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. Bij schade aan uw kampeerauto is het eigen risico € 150,00 per claim.

Extra informatie

Voor sommige schades gelden afwijkende eigen risico's. In de voorwaarden vindt u een overzicht van alle eigen risico's.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op uw Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (de groene kaart) staan. U bent niet verzekerd in de landen die op de groene kaart zijn doorgestreept. Wij vergoeden geen schade als u langer dan 6 maanden aaneengesloten met de kampeerauto in het buitenland verblijft.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade tevoorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. In een enkel geval kunt u het bedrag zelf aan ons overmaken.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag op de premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.