Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt hulp bij pech onderweg met je auto of motor. Met onze Pechhulp kun je rekenen op professionele hulp bij pech, 24 uur per dag en 7 dagen in de week.

Extra informatie

Onze Pechhulp is kentekengebonden. Dat wil zeggen dat je auto of motor voor pechhulp is verzekerd. Het maakt dus niet uit als bijvoorbeeld je partner of kinderen van het voertuig gebruik maken.

Wat is verzekerd?

We regelen noodreparaties, slepen naar de garage en bieden vervangend vervoer in Nederland. Indien bij pech de terugreis naar het woonadres niet mogelijk is, vergoeden wij de hotelkosten voor één nacht tot maximaal € 100,-.

Extra informatie

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van Autocrew autobedrijven.

Keuze: pech in het buitenland

Bij pech in het buitenland vergoeden we ook het toesturen van onderdelen of vervoer terug naar Nederland. Lukt het niet om je auto binnen 24 uur te repareren, dan heb je recht op vervangend vervoer voor maximaal 72 uur, maximaal categorie B.

Extra informatie

Indien de auto in het buitenland niet binnen twee werkdagen kan worden gerepareerd, organiseren wij de repatriëring van het ongerepareerde motorvoertuig naar door jouw aangewezen autobedrijf en vergoeden wij de stallingskosten tot maximaal 10 dagen.

Woonplaats

Hiermee ontvang je ook hulp bij pech in je eigen woonplaats.

Keuze: Uitgebreid vervangend vervoer buitenland

Hiermee heb je ook in het buitenland recht op vervangend vervoer voor de duur van de reparatie met een maximum van 30 dagen.

Keuze: Pechhulp voor aanhanger

Met deze aanvulling is ook pech aan de caravan, vouwwagen of bagagewagen verzekerd.

Extra informatie

Bij pech aan de auto wordt een eventueel aangekoppelde aanhanger ook getransporteerd. Ook zonder deze aanvulling.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

Ongeval of gewone reparatie

Een ongeval of een gewone reparatie is niet verzekerd.

Fraude

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden. 

Vervangend vervoer

Bij vervangend vervoer worden de kosten van de brandstof, tolgelden, parkeergelden, bekeuringen, aanvullende verzekeringen en de extra kosten door het niet op de juiste manier inleveren van de gehuurde auto niet vergoed.

Bestaande defecten of gebreken

Er bestaat geen recht op hulpverlening voor defecten of gebreken die aanwezig waren voor de ingangsdatum van de verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij pech altijd meteen de Alarmcentrale. Hulpverlening en kosten die je maakt zonder toestemming van de alarmcentrale zijn niet verzekerd.

Onderdelen

De kosten van onderdelen en vloeistoffen die nodig zijn bij het verlenen van de pechhulp worden niet vergoed.

Onderhoud voertuig

Er wordt geen pechhulp verleend als het voertuig niet goed is onderhouden.

Aantal keren pechhulp

Je hebt maximaal drie keer per jaar recht op pechhulp. Hiervan heb je maximaal twee maal recht op hulp indien pech door eigen toedoen (sleutels, brandstof en lekke band) is veroorzaakt. Je hebt binnen 14 dagen maximaal 2 keer recht op hulp indien de accu als gevolg van vorst niet meer functioneert.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen voor pechhulp in Nederland of in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld pech zo snel mogelijk aan de Alarmcentrale en volg hun aanwijzingen op. En als je een ander voertuig koopt, geef dit dan zo snel mogelijk door.

Extra informatie

In de voorwaarden vind je ook de overige verplichtingen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via automatische incasso of je maakt het bedrag zelf over. Je dient de premie te hebben betaald om een pechgeval te kunnen melden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het eerste jaar kun je de verzekering opzeggen binnen de bedenktermijn van 14 dagen. Ook kun je opzeggen als je de auto hebt verkocht, als de auto is geschorst of is doorgehaald bij de RDW. Na het eerste jaar kun je de verzekering stoppen met een opzegtermijn van één maand.