Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw aanhanger. Zoals een aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer of bagagewagen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je aanhanger verzekerd is.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss krijgt u maximaal de dagwaarde terug.

Extra informatie

De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Reparatie

U mag zelf bepalen wie de schade aan uw aanhangwagen repareert.

Wat is niet verzekerd?

  • De uitsluitingen op de Autoverzekering zijn ook van toepassing voor uw aanhangwagen. Bijvoorbeeld als de aanhanger niet op slot stond, te zwaar beladen is of schade die ontstaan is door het niet goed onderhouden of zakelijk gebruik. De lading is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht om maatregelen te nemen om diefstal of inbraak te voorkomen. In de polisvoorwaarden vindt u de volledige omschrijving van alle eisen.

Eigen risico

U kiest bij afsluiten van de verzekering of u bij schade géén eigen risico heeft of een eigen risico van € 135,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.