Aansprakelijkheidsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze aansprakelijkheidsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.
icon_voor-wie

Voor wie?

U, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook een au pair of 'witte werkster' is verzekerd (huispersoneel).

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.
icon_logeren

Oppassen of logeren

Schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd. We betalen tot € 25.000 per gebeurtenis.
icon_vriendendienst

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd. We betalen deze schade tot € 25.000

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat je hem uit je handen laat vallen. per gebeurtenis.
icon_huisdier

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.
icon_wonen

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Je moet eigenaar zijn van de woning.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten.Voor de volledige lijst van situaties waarin wij niet uitkeren, verwijzen wij u naar onze polisvoorwaarden.

Extra informatie

icon_geleend

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd. Schade aan geleende spullen (geen auto, caravan, vouwwagen, boot of vliegtuig) wel, tot € 25.000 per gebeurtenis.
icon_auto

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder de autoverzekering (WA).
icon_sport-en-spel

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt of u maakt spullen van een ander kapot, dan is dat verzekerd. We betalen dit tot maximaal € 25.000 per gebeurtenis.
icon_werk

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Extra informatie

Je mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.
icon_let-op

Let op

Veroorzaakt u schade tijdens een vriendendienst, sport- en spel of tijdens oppassen? Dan is het verzekerd bedrag lager. We betalen die schade tot maximaal € 25.000 per gebeurtenis.
icon_speciaal

Extra: hobbyboeren en jagers

Hobbyboeren met 5-20 stuks vee, kunnen dit risico tegen een premietoeslag meeverzekeren. U kunt ook een speciale aansprakelijkheidsverzekering voor jagers afsluiten, als u jaagt met een jachtvergunning.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Standaard heeft u geen eigen risico. U verlaagt de premie door te kiezen voor een eigen risico van € 100 voor alle soorten schade of van € 150 voor schade veroorzaakt door kinderen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meldt dat dan bij uw tussenpersoon. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met één maand opzegtermijn.