Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw (sta)caravan. Of schade die de losgekoppelde (sta)caravan veroorzaakt. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, vervangend verblijf, vervoer naar huis bij een ongeluk en noodreparaties.

Extra informatie

Voor vervangend verblijf geldt een maximum vergoeding van € 125 per dag en € 2.500,- per gebeurtenis.

Diefstal of total loss

Voor caravans niet ouder dan 1 jaar krijgt u bij schade de nieuwwaarde met een maximum van 125% (uit te breiden tot 5 jaar). Bij de 5 jaar nieuwwaarderegeling geldt na 5 jaar een vaste afschrijvingsregeling. Als dit bedrag lager is dan de vervangingswaarde dan krijgt u de hogere vervangingswaarde.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare caravan. De vervangingswaarde is de waarde van de caravan op het moment dat de schade ontstond. 

Reparatie

Bij schade kiest u zelf wie de reparatie uitvoert. Kiest u voor herstel door een reparateur met wie wij samenwerken dan heeft u geen eigen risico van € 50,- per claim bij schade aan uw caravan.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Schade door hagel en storm

Uw vouw- en stacaravan is standaard verzekerd voor schade door hagel en storm. Uw toercaravan is ook verzekerd door schade door storm. Voor hagelschade geldt voor de toercaravan een aparte keuze dekking. 

Inboedel

Spullen in of rond de caravan die u nodig heeft om te kamperen zijn verzekerd (ook audiovisuele apparaten, computers en fietsen). U kiest zelf het verzekerd bedrag.

Keuze: uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een luifel, voortent, fietsendrager, ‘mover’, bijzettent of schotelantenne kan worden meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Is de toercaravan of vouwwagen aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. We vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Pechhulp

Pechhulp is niet meeverzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de schade niet hersteld wordt, vergoeden wij 50% van de herstelkosten.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 50,- per claim bij schade aan uw caravan.

Stallen

Stalling in het buitenland is verzekerd op een bewaakt terrein/camping of in een afgesloten overdekte stalling. Dit is alleen toegestaan in de landen zoals genoemd in de voorwaarden.

 

Waar ben ik gedekt?

Toercaravans en vouwwagens zijn verzekerd in Europa en een aantal landen rond de Middellandse zee. Stacaravans zijn verzekerd in Nederland, België, Luxemburg en binnen een strook van 100 km in Duitsland, gerekend vanaf de Nederlandse grens.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk doorgeven aan uw adviseur.