Doorlopende Reisverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze doorlopende reisverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een doorlopende reisverzekering?

Deze verzekering (één groot basispakket) vergoedt schade en verleent hulp als u op reis bent. Reisrechtsbijstand is standaard gedekt. De Doorlopende Reisverzekering is het hele jaar geldig.

Extra informatie

Maakt u een lange reis? U bent standaard verzekerd voor een maximale reisduur van 365 dagen.
icon_voor-wie

Voor wie?

De Doorlopende Reisverzekering sluit u af voor uzelf, uzelf met uw partner of kind of voor het hele gezin. Uitwonende kinderen die studeren of een stage volgen zijn ook verzekerd.

Extra informatie

Op het polisblad staat het verzekerde huishouden.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar verzekerd?

U kiest voor een dekking in Europa of in de hele wereld. In Nederland bent u alleen verzekerd bij een betaalde overnachting.

Extra informatie

Europa: inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira, Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en Turkije.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor hulp en onverwachte kosten op reis en beschadiging, verlies en diefstal van bagage. U krijgt hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis, hulp aan uw gezin en repatriëring.

Extra informatie

Belkosten met de alarmcentrale zijn onbeperkt verzekerd: Eurocross Assistance: +31 (0)71 36 41 333
icon_medisch

Keuze: medisch

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met een dekking Aanvullende ziektekosten, aanvullend op de Basiszorgverzekering De extra zorgkosten bovenop het reguliere Nederlandse tarief zijn dan ook verzekerd.

Extra informatie

Check je zorgpolis of u al aanvullend voor medische kosten in het buitenland bent verzekerd. Een extra dekking op de reisverzekering kan dan misschien niet nodig zijn.
icon_schade-aan-spullen

Bagage

Reisbagage is standaard verzekerd onder het basispakket tot maximaal € 2.500,- per verzekerde per reis. Voor bepaalde eigendommen gelden maximale vergoedingen. Check hiervoor de tabel in de polisvoorwaarden.
icon_bijzondere-sport

Keuze: bijzondere sporten

Als u de aanvullende dekking voor winter- en onderwatersport afsluit, dan zijn skiën en off-piste skiën onder begeleiding van een leraar of gids verzekerd. Extreme vormen van wintersport zijn niet verzekerd. Voor langlaufen en snorkelen is deze dekking niet nodig.

Extra informatie

Bij een ongeluk zijn medische kosten niet met deze module verzekerd; daarvoor moet ook de dekking medisch kosten worden afgesloten.
icon_reispech

Keuze: pech op reis

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met Voer- en vaartuigenhulp:

Extra informatie

Hulp bij pech voor het motorrijtuig, toercaravan of vouwwagen, waarmee u reist vanuit Nederland is dan verzekerd.
icon_invalide

Keuze: ongevallen

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met een dekking voor ongevallen. U bent verzekerd voor ongevallen tijdens de reis in de hele wereld.

Extra informatie

Een ongeval is verzekerd als dit ontstaat tijdens een onverwachte gebeurtenis die direct fysiek geweld op het lichaam veroorzaakt. Hierdoor raakt u blijvend invalide of u overlijdt door het ongeval. Met blijvende invaliditeit bedoelden we dat u een lichaamsdeel niet meer heeft. Of voor een deel of helemaal niet meer kunt gebruiken.
icon_annulering

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met de module Annulering. Verzekerd is de annulering van een reis en vertraging op de heenreis. Ook als u tijdens de reis onverwacht in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

Extra informatie

Een annuleringsverzekering kan worden afgesloten binnen 14 dagen nadat u een reis heeft geboekt. Bij een doorlopende annuleringsverzekering zijn latere boekingen automatisch meeverzekerd.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Wij keren niet uit bij fraude. Bij reizen naar landen waar een negatief reisadvies voor geldt. Als u hulp nodig heeft of kosten heeft door een gebeurtenis die u met opzet heeft veroorzaakt.

Extra informatie

Geen dekking in landen waar een negatief reisadvies voor is afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken: landen/gebieden met een code oranje of rood.
icon_let-op

Let op

Ga zorgvuldig met uw spullen om. Zo voorkomt u schade. In een auto moet bagage uit het zicht en in een afgesloten ruimte (kofferbak afgedekt met hoedenplank) opgeborgen. Waardevolle bagage, zoals een telefoon, iPad of sieraden houdt u dichtbij u of bergt u op in een afgesloten ruimte of kluis.

Extra informatie

In een boot, bus, taxi, trein of vliegtuig is waardevolle bagage alleen als handbagage meeverzekerd.
icon_speciaal

Extra: speciaal kenmerk

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met de Module Zakenreis. Reizen in verband met vrijwilligerswerk/ studie en stage zijn standaard al verzekerd.

Extra informatie

Bij reizen naar sommige landen (bijvoorbeeld Cuba, Rusland) is een verklaring nodig over de aanwezigheid van een ziektekostenverzekering. Bij de keuze voor de dekking medische kosten wordt zo'n verklaring op verzoek door ons afgegeven.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar of uw tussenpersoon. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van één maand.