Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade en verleent hulp als u op reis bent. Reisrechtsbijstand is standaard gedekt. De Doorlopende Reisverzekering is het hele jaar geldig.

Extra informatie

Maakt u een lange reis? U bent standaard verzekerd voor een maximale reisduur van 365 dagen.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor hulp en onverwachte kosten op reis en beschadiging, verlies en diefstal van bagage. U krijgt hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis, hulp aan uw gezin en repatriëring.

Extra informatie

Belkosten met de alarmcentrale zijn onbeperkt verzekerd: Eurocross Assistance: +31 (0)71 36 41 333

Keuze: medisch

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met een dekking Aanvullende ziektekosten (deze is aanvullend op de Basiszorgverzekering). De zorgkosten bovenop het reguliere Nederlandse tarief zijn dan ook verzekerd.

Extra informatie

Check uw zorgpolis of u al aanvullend voor medische kosten in het buitenland bent verzekerd. Een extra dekking op de reisverzekering is dan misschien niet nodig.

Bagage

Bagage is standaard verzekerd onder het basispakket tot maximaal € 2.500,- per verzekerde per reis. Voor bepaalde eigendommen gelden maximale vergoedingen. Check hiervoor de tabel in de polisvoorwaarden.

Een overzicht vind je hier.

Keuze: bijzondere sporten

Als u de aanvullende dekking voor winter- en onderwatersport afsluit, dan zijn skiën en off-piste skiën onder begeleiding van een leraar of gids verzekerd. Extreme vormen van wintersport zijn niet verzekerd. Voor langlaufen en snorkelen is deze dekking niet nodig.

Extra informatie

Bij een ongeluk zijn medische kosten niet verzekerd.

Keuze: pech op reis

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met Voer- en vaartuigenhulp.

Extra informatie

Hulp bij pech voor het motorrijtuig, vaartuig, toercaravan of vouwwagen, waarmee u reist vanuit Nederland is dan verzekerd.

Keuze: ongevallen

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met een dekking voor ongevallen. U ontvangt een vergoeding bij een ongeval tijdens de reis in de hele wereld.

Extra informatie

Een ongeval is verzekerd als dit ontstaat tijdens een onverwachte gebeurtenis die direct fysiek geweld op het lichaam veroorzaakt. Hierdoor raakt u blijvend invalide of u overlijdt door het ongeval. Met blijvende invaliditeit bedoelden we dat u een lichaamsdeel niet meer heeft. Of voor een deel of helemaal niet meer kunt gebruiken.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met de module Annulering. Verzekerd is de annulering van een reis en vertraging op de heenreis. Ook als u tijdens de reis onverwacht in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

Extra informatie

De dekking doorlopende annulering moet worden afgesloten binnen 14 dagen nadat u een reis heeft geboekt. Na het afsluiten zijn latere boekingen automatisch meeverzekerd.

Speciaal kenmerk

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met de Module Zakenreis.

Extra informatie

Bij reizen naar sommige landen (bijvoorbeeld Cuba, Rusland) is een verklaring nodig over de aanwezigheid van een ziektekostenverzekering. Bij de keuze voor de dekking medische kosten wordt zo'n verklaring op verzoek door ons afgegeven.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij fraude. En ook als u hulp nodig heeft of kosten heeft door een gebeurtenis die u met opzet heeft veroorzaakt. Wilt u precies weten wat er niet verzekerd is, check uw polisvoorwaarden.

Negatief reisadvies

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Extra informatie

Geen dekking in landen waar een negatief reisadvies voor is afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken: landen/gebieden met een code oranje of rood.
 

{vrije rubriek}

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ga zorgvuldig met uw spullen om. Zo voorkomt u schade. In een auto moet bagage uit het zicht en in een afgesloten ruimte (kofferbak afgedekt met hoedenplank) opgeborgen. Waardevolle bagage, zoals een telefoon, iPad of sieraden houdt u dichtbij u of bergt u op in een afgesloten ruimte of kluis.

Extra informatie

In een boot, bus, taxi, trein of vliegtuig is waardevolle bagage alleen als handbagage meeverzekerd.

Waar ben ik gedekt?

U kiest voor een dekking in Europa of in de hele wereld. In Nederland bent u alleen verzekerd bij een betaalde overnachting.

Extra informatie

Europa: inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira, Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk doorgeven aan uw adviseur.