Gezinsongevallenverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze ongevallenverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een ongevallenverzekering?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.
icon_invalide

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.
icon_overlijden

Overlijden

Uw nabestaanden krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval.
icon_uitgebreide-dekking

Keuze: uitgebreide dekking

Dekking bij overlijden en blijvende invaliditeit. Maar ook een daggeldvergoeding bij ziekenhuisopname en tandheelkundige hulp voor kinderen tot 18 jaar na een ongeval.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Als u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van gebruik van alcohol of drugs. Ook niet als u professioneel sporter bent of deelneemt aan gevaarlijke sporten.
icon_let-op

Let op

De maximum leeftijd voor het afsluiten van de verzekering is 60 jaar. De verzekering wordt beëindigd bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar.
icon_speciaal

Extra: speciaal kenmerk

Plus- en Superdekking mogelijk. Deze dekkingen zorgen voor een hogere uitkering vanaf een invaliditeitspercentage van 31% ten opzichte van de standaard dekking.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met één maand opzegtermijn.