Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat je kiest.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Uw nabestaanden krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval.

Keuze: uitgebreide dekking

Dekking bij overlijden en blijvende invaliditeit. Maar ook een daggeldvergoeding bij ziekenhuisopname en tandheelkundige hulp voor kinderen tot 18 jaar na een ongeval.

Speciaal kenmerk

Plus- en Superdekking mogelijk. Deze dekkingen zorgen voor een hogere uitkering vanaf een invaliditeitspercentage van 31% ten opzichte van de standaard dekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van gebruik van alcohol of drugs. Ook niet als u professioneel sporter bent of deelneemt aan gevaarlijke sporten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De maximum leeftijd voor het afsluiten van de verzekering is 60 jaar. De verzekering wordt beëindigd bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt je verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.