Inboedelverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze inboedelverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een inboedelverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat om schade door brand, diefstal, neerslag, storm, vallen en lekkage.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Alle losse spullen in uw huis, zoals meubels, zachte vloerbedekking, apparatuur, levensmiddelen, kleding of sieraden.
icon_sieraden

Sieraden

Verzekerd tot € 7.500. U kunt ook een hoger bedrag verzekeren. Voor diefstal geldt dat de woning voldoende beveiligd moet zijn. Alleen verzekerd als uw woning bewoond is.
icon_apparatuur

(Audio-) apparatuur

Verzekerd tot € 20.000. U kunt ook een hoger bedrag verzekeren. Voor diefstal geldt dat de woning voldoende beveiligd moet zijn. Alleen verzekerd als uw woning bewoond is.
icon_buiten-huis

Keuze: spullen buiten huis

Spullen buiten de woning zijn niet verzekerd op de Inboedelverzekering. Deze zijn te verzekeren op de Buitenshuisverzekering.
icon_wanneer-niet

Wat is niet verzekerd?

Uw spullen zijn buiten niet verzekerd. Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of bij schade door constructiefouten of slecht onderhoud van de woning.
icon_vallen

Keuze: vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is alleen verzekerd op de Uniek dekking.
icon_let-op

Let op

Waterschade is niet altijd gedekt. Geen dekking bij schade door neerslag via openstaande ramen of deuren. Of door lekkage via kitnaden en door vocht dat door de muren komt. Schade door overstroming of grondwater is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Schade door overstroming is alleen gedekt als dat het gevolg is van hevige lokale neerslag.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 100.000. U kunt een hoger verzekerd bedrag kiezen. We vergoeden meestal de nieuwwaarde van uw spullen. Dit is het bedrag om uw spullen nieuw te kopen. Soms betalen we de dagwaarde. Dat is het geval als de waarde net voor de schade minder is dan 40% van de nieuwwaarde.

Extra informatie

Voor sommige spullen krijg je altijd de dagwaarde. Het gaat dan om bijvoorbeeld brom- en snorfietsen, motorgrasmaaiers, verzamelingen en inboedel in uw bedrijf.
icon_contra-expert

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen wij een contraexpert. Hij regelt dan namens u de schade met ons. Wie deze kosten moet betalen is afhankelijk van de situatie.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Bij schade door storm aan veranderingen aan uw huurwoning of appartement hebt u een eigen risico van € 200.

Extra informatie

Als u of de vorige huurder iets heeft veranderd of verbouwd.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar of uw tussenpersoon. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van één maand.