Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen of spullen van anderen veroorzaakt door uw kampeerauto. Schade aan uw eigen kampeerauto kan aanvullend verzekerd worden met een Beperkt- of Volledig cascodekking.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw camper verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw kampeerauto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van de beschadigde kampeerauto en het vervoer van bestuurder en passagiers is verzekerd.

Reparatie

Bij alle schade heeft u de keuze wie de reparatie uitvoert. Bij reparatie door een bij ons aangesloten herstelbedrijf betaalt u € 135,- minder eigen risico

Keuze: diefstal of total loss

Bij de keuze diefstal en total loss van de kampeerauto krijgt u de nieuwwaarde in plaats van de dagwaarde als de schade binnen 12 maanden na datum afgifte van het kenteken deel 1 ontstaat. Deze regel geldt voor kampeerauto’s met een nieuwwaarde tot € 80.000,-

Keuze: schade door brand of natuur

Kiest u voor de Beperkt- of Volledig Cascoverzekering dan is schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier verzekerd. 

Keuze: inboedel

Kiest u voor de Beperkt- of Volledig Cascoverzekering dan is schade aan Accessoires en uitrusting (inventaris) standaard meeverzekerd tot € 3.000,- . Wilt u meer dan dit bedrag verzekeren dan kunt u dit aangeven bij het aanvragen van de verzekering.

Extra informatie

Tot de inventaris behoren alle zaken, die naar hun aard bestemd zijn voor de huishoudelijke inrichting of voor het recreatief gebruik van de kampeerauto en zich in of op de standplaats van het motorvoertuig bevinden.

Ruitschade

Ruitschade is verzekerd.

Keuze: schade aan eigen camper

Kiest u voor de Volledig Cascodekking dan is alle schade aan uw eigen camper verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is. 

Keuze: No Claim Beschermer

Met de No Claim Beschermer behoudt u uw no-claimkorting als u maximaal 1 schade per jaar meldt. Wij betalen dan uw schade. Uw no-claimkorting en uw premie veranderen niet. Uw schadevrije jaren veranderen wel.

Wanneer keren wij niet uit?

  • Onder andere schade door opzet of rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met je camper. Hierbij gelden voorwaarden, zoals het bouwjaar van je camper.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kiest zelf of u aanvullend verzekerd wilt zijn voor No-claim bescherming, Uitrusting en Accessoires, Schade Inzittenden, Ongevallen Inzittenden, Rechtsbijstand of Verhaalshulp.

Eigen risico

U heeft een eigen risico van € 135,-

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u premiekorting (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk doorgeven aan uw adviseur.