Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen of spullen van anderen veroorzaakt door uw kampeerauto. Schade aan uw eigen kampeerauto kan aanvullend verzekerd worden met een Beperkt- of Volledig cascodekking.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je camper verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw kampeerauto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van de beschadigde kampeerauto en het vervoer van bestuurder en passagiers is verzekerd.

Reparatie

Bij alle schade (behalve bij ruitschade) heeft u de keuze wie de reparatie uitvoert. Bij reparatie door een bij ons aangesloten herstelbedrijf betaalt u € 135,- minder eigen risico

Extra informatie

Ruitschade wordt alleen vergoed als het uitgevoerd wordt door een aangesloten schadehersteller.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de kampeerauto krijgt u de aanschafwaarde in plaats van de dagwaarde als de schade binnen 3 jaar na aanschaf ontstaat. Deze regel geldt voor kampeerauto’s met een aanschafwaarde tot € 80.000,-

Extra informatie

Is de kampeerauto ouder dan 3 jaar dan betalen wij het bedrag dat de kampeerauto waard was direct voor de schade.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt- en Volledig Cascoverzekering.

Keuze: inboedel

Accessoires en uitrusting (inventaris) zijn standaard meeverzekerd tot € 3.000,- . Wilt u meer dan dit bedrag verzekeren dan kunt u dit aangeven bij het aanvragen van de verzekering. Dit valt onder de beperkt en Volledig Cascoverzekering.

Extra informatie

Tot de inventaris behoren alle zaken, die naar hun aard bestemd zijn voor de huishoudelijke inrichting of voor het recreatief gebruik van de kampeerauto en zich in of op de standplaats van het motorvoertuig bevinden. Bagage in de camper is verzekerd tot € 250,-.

Keuze: ruitschade

Ruitschade vergoeden wij alleen als de reparatie of vervanging is uitgevoerd door een bij ons aangesloten herstelbedrijf.

Keuze: schade aan eigen camper

Alle schade aan uw eigen camper is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is. Dit valt onder de Volledig Cascodekking.

Keuze: No Claim Beschermer

Met de No Claim Beschermer behoudt u uw no-claimkorting als u maximaal 1 schade per jaar meldt. Wij betalen dan uw schade. Uw no-claimkorting en uw premie veranderen niet. Uw schadevrije jaren veranderen wel.

Wanneer keren wij niet uit?

  • Onder andere bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met je camper. Hierbij gelden voorwaarden, zoals het bouwjaar van je camper.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kiest zelf of u aanvullend verzekerd wilt zijn voor No-claim bescherming, Uitrusting en Accessoires, Schade Inzittenden, Ongevallen Inzittenden, Rechtsbijstand of Verhaalshulp.

Eigen risico

U kiest bij afsluiten van de verzekering of u bij schade géén eigen risico heeft of een eigen risico van € 135,-

Waar ben ik gedekt?

We vergoeden de schade als u minder dan 180 dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa. We vergoeden de schade als u minder dan {3} maanden aaneengesloten in het buitenland verblijft.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u premiekorting (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.