Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade met uw klassieker aan anderen of spullen van anderen. Schade aan uw eigen klassieker kan aanvullend verzekerd worden met een Beperkt- of Volledig Cascodekking

Extra informatie

U kunt de verzekering afsluiten als u maximaal 7.500 kilometer per jaar rijdt met uw klassieker.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw klassieker veroorzaakt aan anderen of spullen van anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Berging en vervoer van uw beschadigde klassieker naar een adres in Nederland is verzekerd. Ook het vervoeren van de bestuurder en passagiers van de beschadigde klassieker is verzekerd.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. Voor onderdelen die speciaal gemaakt moeten worden, betalen we maximaal de fabrieksprijs van het onderdeel of de kosten om het onderdeel te vervangen met een onderdeel wat erop lijkt.

Extra informatie

Kiest u voor een door ons geselecteerd hersteller dan verminderen wij het eigen risico met € 135,-

Keuze: diefstal of total loss

Diefstal valt onder de Beperkt Cascoverzekering, total loss onder de Volledig Cascoverzekering. Bij diefstal of total loss krijgt u de waarde die in het taxatierapport staat. De waarde van de resten halen we daar nog vanaf.

Extra informatie

Het taxatierapport is maximaal 3 jaar oud.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd onder de Beperkt- en Volledig Cascoverzekering.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak, en diefstal uit de klassieker, is verzekerd onder de Beperkt- en Volledig Cascoverzekering.

Keuze: ruitschade

Dit valt onder de Beperkt- en Volledig Cascoverzekering. Er geldt een eigen risico voor ruitvervanging van € 200,-.

Extra informatie

Bij vervanging van ruiten door een door ons geselecteerd schadeherstel- of glasreparatiebedrijf verminderen wij het eigen risico met € 135,-.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Alle schade aan uw eigen klassieker is verzekerd onder de Volledig Cascoverzekering. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij wettelijk wel verplicht om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Deze schade verhalen wij dan later op u.

Pechhulp

Er is geen pechhulpverzekering beschikbaar.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht om maatregelen te nemen om diefstal of inbraak te voorkomen.

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. Bij schade aan uw klassieker is het eigen risico € 135,- per claim voor klassiekers van 30 jaar en ouder.

Extra informatie

Voor klassiekers in de leeftijd van 25 t/m 29 jaar geldt een eigen risico van € 500,-. Voor Ruitvervanging geldt een eigen risico van € 200,-.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk doorgeven aan uw adviseur.