Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen of spullen van anderen veroorzaakt door uw motor. Schade aan uw eigen motor kan aanvullend verzekerd worden met een Beperkt- of Volledig Cascoverzekering.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen of spullen van anderen veroorzaakt door uw motor. Schade aan uw eigen motor kan aanvullend verzekerd worden met een Beperkt- of Volledig Cascoverzekering.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw motor veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van de beschadigde motor en het vervoer van bestuurder en passagiers is verzekerd.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de motor krijgt u de nieuwwaarde in plaats van de dagwaarde als de schade binnen 12 maanden na datum afgifte van het kenteken deel 1 ontstaat. Deze regel geldt voor motoren met een nieuwwaarde tot € 50.000,-

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt- en Volledig Cascoverzekering.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd. En diefstal uit het bagagevak van de motor ook. Dit valt onder de Beperkt- en Volledig Cascoverzekering

Keuze: schade aan eigen motor

Alle schade aan uw eigen motor is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is. Dit valt onder de Volledig Cascoverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere schade door opzet of rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol of drugs. En schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij wettelijk wel verplicht om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Deze schade verhalen wij dan later op u.

Pechhulp

Pechhulp is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht om maatregelen te nemen om diefstal of inbraak te voorkomen.

Eigen risico

Standaard € 135,-. Extra eigen risico voor diefstal van de motor in de grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) van € 450,-

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Marokko, Israël, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u premiekorting (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk doorgeven aan uw adviseur.