Woonhuisverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze opstalverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een opstalverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat onder andere om schade door brand, neerslag, storm, lekkage en inbraak.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis en de bijgebouwen zijn verzekerd bij schade.
icon_glas

Keuze: glas

Keuze Schade aan glas is niet standaard verzekerd. U kunt dit apart bijverzekeren. Wij zorgen voor een nieuwe ruit of vergoeden de glasschade.
icon_tuin

Tuin

Schade aan uw tuin is standaard verzekerd. Planten, bomen en struiken tot € 25.000. Is er sprake van storm of diefstal? Dan betalen we maximaal € 1.000 voor planten, struiken of bomen die niet bij de terreinafscheiding horen.
icon_verbouw

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is verzekerd. Bij leegstand geldt dat er bij diefstal sprake moet zijn van braak. Staat de woning langer leeg dan 90 dagen dan is schade door vorst en vandalisme niet verzekerd. is de woning langer dan 2 jaar onbewoond dan is er een beperkte dekking.

Extra informatie

Bij verbouwing betalen we niet voor schade door bemaling, graafwerkzaamheden en funderingswerkzaamheden. Ook niet voor schade door neerslag wanneer het pand niet dicht is en daardoor waterschade ontstaat. We betalen ook niet bij schade door het niet nakomen van wettelijke regels en richtlijnen.
icon_wanneer-niet

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.
icon_vandalisme

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is verzekerd. Behalve als iemand met uw toestemming is binnengekomen in de woning. Of als de woning langer dan 90 dagen onbewoond is.
icon_let-op

Let op

Waterschade is niet altijd gedekt. Geen dekking bij schade door neerslag via openstaande ramen of deuren. Of door lekkage via kitnaden en door vocht dat door de muren komt. Schade door overstroming of grondwater is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Schade door overstroming is alleen gedekt als dat het gevolg is van hevige lokale neerslag.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is de herbouwwaarde van uw woning. U geeft dit op. Dit staat op het polisblad.
icon_contra-expert

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen wij een contraexpert. Hij regelt dan namens u de schade met ons. Wie deze kosten moet betalen is afhankelijk van de situatie.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Bij schade door storm hebt u een eigen risico van € 200.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar of uw tussenpersoon. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met één maand opzegtermijn.