Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door of met uw auto. Schade aan uw eigen auto wordt in een aantal gevallen ook vergoed.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van een beschadigde auto en het vervoer van bestuurder en passagiers.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijgt u de aanschafwaarde in plaats van de dagwaarde als de schade binnen 3 jaar na aanschaf ontstaat. En de aanschafwaarde is niet hoger dan € 75.000.

Reparatie

Bij alle schade (behalve bij ruitschade) heeft u de keuze wie de reparatie uitvoert. Bij reparatie door een bij ons aangesloten herstelbedrijf zijn er een aantal voordelen voor u: 4 jaar garantie op reparaties, wij betalen de rekening, geen eigen risico en gratis vervangend vervoer.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Ruitschade vergoeden wij alleen als de reparatie of vervanging is uitgevoerd door een bij ons aangesloten herstelbedrijf.

Inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak en diefstal is verzekerd.

Extra informatie

Soms moet de auto beveiligd zijn. Bijvoorbeeld met een alarminstallatie als de auto nieuw meer kostte dan € 70.000. Spullen die in uw auto liggen zijn verzekerd tot € 250. Voor een ruimere dekking kunt u een Buitenshuis verzekering afsluiten. Of een reisverzekering als u op reis gaat.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u Pechhulp Nederland of Pechhulp Europa meeverzekert.

Keuze: No-Claim Beschermer

Met de No Claim Beschermer behoudt u uw no-claimkorting als u 1 schade per jaar meldt. Wij betalen dan uw schade. Uw no-claimkorting en uw premie veranderen niet. Uw schadevrije jaren veranderen wel.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij wettelijk wel verplicht om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Deze schade verhalen wij dan later op u.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een uitgebreidere dekking dan WA Beperkt Casco? Sluit dan een Autoverzekering WA Casco af. Of kies aanvullend voor de volgende dekkingen: No-claim beschermer, Accessoires, Schade Inzittenden, Ongevallen Inzittenden, Rechtsbijstand of Verhaalshulp.

Eigen risico

Standaard € 135. Dit vervalt als een door ons geselecteerd herstelbedrijf de schade herstelt.

Extra informatie

Er geldt een ander eigen risico als dit op de polis staat. Dit wordt verlaagd met € 135 als een door ons geselecteerd herstelbedrijf de schade herstelt.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u premiekorting (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.