Watersportverzekering Avéro Achmea Wat is wel en niet gedekt door deze bootverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een bootverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw boot. Het gaat om een pleziervaartuig dat vooral privé gebruikt wordt, zoals een sloep, motorboot of zeilboot. De bootverzekering noemen we bij Avéro ook wel Watersportverzekering.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar verzekerd?

In welk gebied u kunt varen hangt af van uw type boot. Er zijn 2 vaargebieden mogelijk. Voor het grote vaargebied moet uw boot voldoende zeewaardig zijn.

Extra informatie

Vaart u in het buitenland? Dan heeft u een Internationaal Verzekeringsbewijs of een Italiëcertificaat nodig. Beide documenten kunt u aanvragen bij uw verzekeringsadviseur.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

U bent tot € 5.000.000,- verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt aan personen of aan de boot of spullen van een ander.

Extra informatie

Ook noodzakelijke hulpverlening is verzekerd. Zoals bijvoorbeeld sleep- en bergingskosten.
icon_boot

Schade aan eigen boot

De Casco verzekering biedt dekking voor schade aan de boot zelf. Bijvoorbeeld door brand, storm of aanvaring. De Beperkt Casco verzekering biedt geen dekking voor aanvaring of schade die u zelf aan uw boot veroorzaakt.
icon_diefstal-inbraak

(poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

(poging tot) Inbraak en diefstal is verzekerd onder de Beperkt Casco en Casco verzekering. Diefstal van de buitenboordmotor is verzekerd als deze beveiligd is met een slot (VBV- of SCM-goedgekeurd).

Extra informatie

Soms gelden voor de boot zelf ook beveiligingseisen. Kijk voor de eisen in de polisvoowaarden.
icon_inboedel-vervoer

Inboedel

Inboedel en scheepsuitrusting zijn verzekerd. Inboedel is: de spullen die u gebruikt voor het huishouden aan boord zoals servies. Scheepsuitrusting is: alles wat aan de boot gemonteerd is en alles wat bedoeld is om uw sport te kunnen uitoefenen zoals zeilkleding en trapezes.

Extra informatie

Kostbaarheden zijn niet verzekerd.
icon_brand

Schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd onder de Beperkt Casco en Casco verzekering.
icon_schade-natuur

Schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd onder de Beperkt Casco en Casco verzekering.
icon_volgboot-trailer

Volgboot en trailer

Een volgboot of boottrailer is verzekerd als deze op het polisblad vermeld staat.
icon_invalide

Keuze: ongevallen opvarenden

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeluk van iemand op de boot keren we een vast bedrag uit.
icon_rechtshulp

Keuze: rechtsbijstand

U krijgt juridische hulp bij een geschil over uw boot. Bijvoorbeeld over de aankoop van uw boot of bij het verhalen van schade die een ander aan uw boot heeft veroorzaakt.
icon_reispech

Pechhulp

Op de Watersportverzekering is geen pechhulp verzekerd. Noodzakelijke hulpverlening is wel gedekt. Maar ook vervangend verblijf in het buitenland na een ongeval.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet of misbruik van alcohol of drugs. Maar ook niet als uw boot gestolen wordt en niet beveiligd was of als de boot onvoldoende onderhouden was.

Extra informatie

Er zijn nog meer situaties waarin wij schade mogelijk niet vergoeden. Lees in de polisvoorwaarden de volledige lijst.
icon_premiekorting

Beloning bij geen schade

U ontvangt voor ieder jaar waarin u geen schade claimt, een premiekorting. Claimt u een schade, dan komt de korting (deels) te vervallen.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van het type boot en de waarde van de boot. U heeft geen eigen risico bij de Aansprakelijkheidsverzekering. U heeft altijd een eigen risico van € 110,- bij schade aan de (motor van de) volgboot en de trailer.
icon_let-op

Let op

U bent verplicht om maatregelen te nemen om diefstal of inbraak te voorkomen. In de polisvoorwaarden vindt u de volledige omschrijving van alle eisen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het verzekeringsbewijs staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons. Na het 1ste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een maand opzegtermijn.