Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw aanhanger. Zoals een aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer of bagagewagen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw aanhanger verzekerd is.

Diefstal of total loss

Bij een aanhanger met een aanschafwaarde van maximaal € 12.500,-. krijgt u de aanschafwaarde terug als de schade in het 1e jaar ontstaat. Bij een aanschafwaarde hoger dan € 12.500,- krijgt u het 1e jaar de dagwaarde plus 10%. Bij een schade na het 1e jaar geldt de dagwaarde.

Extra informatie

De aanschafwaarde is wat u voor de aanhanger betaalde. De dagwaarde is de waarde net voordat dat de schade ontstond. Diefstal is verzekerd als de aanhanger op slot (VbV goedgekeurd) staat.

Reparatie

U mag zelf bepalen wie de schade aan uw aanhangwagen repareert.

Wat is niet verzekerd?

  • De uitsluitingen op de Autoverzekering zijn ook van toepassing voor uw aanhangwagen. Bijvoorbeeld als u met uw aanhanger meedoet aan een wedstrijd, de aanhanger niet goed op slot stond of u ernstige schuld heeft aan de schade. De lading is niet gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Laat u de schade aan uw aanhangwagen niet maken? Dan krijgt u 50% van het bedrag van de schade. Heeft u later nog eens schade aan dezelfde onderdelen? Dan trekken wij het bedrag dat u eerder van ons kreeg af van de nieuwe schade.

Eigen risico

Standaard geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Uw aanhanger is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u doorgeven aan uw adviseur.