Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door uw motorrijtuig verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met uw motorrijtuig veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.

Hulpverlening na een ongeval

Na een ongeval regelen wij het bergen en vervoer van uw motorrijtuig naar bijvoorbeeld een herstelbedrijf. Ook het vervoeren van de bestuurder en de inzittenden is verzekerd.

Extra informatie

U leest in de verzekeringsvoorwaarden welke kosten wij precies betalen.

Diefstal of total loss

Wij  betalen schade aan uw motorrijtuig door diefstal of verduistering.

Extra informatie

Wij betalen bij diefstal of verduistering maximaal 30 dagen € 12 per dag als u niet over uw motorrijtuig kunt beschikken.

Reparatie

U laat de schade repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest.

Extra informatie

Het reparatiebedrijf moet zijn aangesloten bij de BOVAG- of de FOCWA-organisatie.

Schade door brand en natuur

Wij betalen schade aan uw motorrijtuig door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, bliksem en botsing met loslopende dieren.

Ruitschade

Wij betalen ook ruitschade.

Inbraak

Wij betalen schade aan uw motorrijtuig door inbraak en diefstal van onderdelen van het motorrijtuig.

Keuze: Schadeverzekering inzittenden

Wij betalen schade aan zaken en inzittenden in het motorrijtuig die ontstaat door een verkeersongeval.

Keuze: Rechtsbijstand

Voor motorrijtuigen tot en met 3500 kg.

Extra informatie

Dit is onderdeel van de rechtsbijstandsverzekering van de ToplandPolis.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u rijdt zonder geldig rijbewijs of als u rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons. Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd

Schade aan zaken die u vervoert

Niet verzekerd

Extra informatie

Hiervoor sluit u een transportverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Als wij schade aan uw bestelauto of vrachtauto betalen hebt u en eigen risico van € 250,- , behalve bij ruitschade.

Extra informatie

In sommige situaties/gebeurtenissen kunnen specifieke eigen risico's gelden.

Beveiliging

Als de verzekerde waarde van uw motorrijtuig € 70.000,- of meer is dan stellen wij beveiligingseisen.

Auto-elektronica en/of accessoires

Schade aan accessoires is tot € 910,- gratis verzekerd. Heeft u meer accessoires dan kunt u deze meeverzekeren.

Extra informatie

Schade aan losse telecommunicatieapparatuur is niet verzekerd

Diefstal en total loss schade

Bij diefstal of total loss van uw motorrijtuig betalen wij vaak het eerste jaar op basis van de aanschafwaarde. U kunt dit met een jaar verlengen. Daarna betalen wij op basis van de dagwaarde.  Bij bestelauto's en betalen wij altijd op dagwaarde.

Extra informatie

U leest in de verzekeringsvoorwaarden wanneer wij op basis van aanschafwaarde of dagwaarde betalen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw verzekeringsbewijs krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar per automatische incasso betalen. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 75%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen of u krijgt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk.