Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid van u en personen waarmee u samenwoont. 

Extra informatie

U, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.

Oppassen of logeren

Schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat je hem uit je handen laat vallen. per gebeurtenis.

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Je moet bezitter zijn van de woning.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt of u maakt spullen van een ander kapot, dan is dat verzekerd.

Hobbyboeren en jagers

Hobbyboeren met 5-20 stuks vee, kunnen dit risico tegen een premietoeslag meeverzekeren. U kunt ook een speciale aansprakelijkheidsverzekering voor jagers afsluiten, als u jaagt met een jachtvergunning.

Wat is niet verzekerd?

  • Aansprakelijkheid voor schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten.Voor de volledige lijst van situaties waarin wij niet uitkeren, verwijzen wij u naar onze polisvoorwaarden.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Aansprakelijkheid voor schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd. Aansprakelijkheid bij schade aan geleende spullen (geen auto, caravan, vouwwagen, boot of vliegtuig) wel.

Schade door auto

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door uw auto of ander motorrijtuig. Dit valt onder de motorrijtuigverzekering (WA).

Schade tijdens werk

Aansprakelijkheid voor schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Extra informatie

Je mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaakt u schade tijdens een vriendendienst, sport- en spel of tijdens oppassen? Dan is het verzekerd bedrag lager.

Eigen risico

Standaard heeft u geen eigen risico. U verlaagt de premie door te kiezen voor een eigen risico van € 100 voor alle soorten schade of van € 150 voor schade veroorzaakt door kinderen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk doorgeven aan uw adviseur.