Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw auto. Schade aan uw eigen auto wordt met de Volledig Casco dekking in vrijwel alle gevallen vergoed.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van een beschadigde auto en het vervoer van bestuurder en passagiers.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijgt u de aanschafwaarde in plaats van de dagwaarde als de schade binnen 3 jaar na aanschaf ontstaat. En de aanschafwaarde niet hoger is dan € 75.000.

Reparatie

Bij alle schade (behalve bij ruitschade) heeft u de keuze wie de reparatie uitvoert. Bij reparatie door een bij ons aangesloten herstelbedrijf zijn er een aantal voordelen voor u: 4 jaar garantie op reparaties, wij betalen de rekening, geen eigen risico en gratis vervangend vervoer.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Ruitschade vergoeden wij alleen als de reparatie of vervanging is uitgevoerd door een bij ons aangesloten herstelbedrijf.

Inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak en diefstal zijn verzekerd.

Extra informatie

Soms moet de auto beveiligd zijn. Wanneer dit van toepassing is vindt u terug in de polisvoorwaarden.

Schade aan eigen auto

Bijna alle schade aan uw auto is verzekerd. Ook als het uw schuld is.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u Pechhulp Nederland of Pechhulp Europa meeverzekert.

Keuze: No Claim Beschermer

Met de No Claim Beschermer kiest u voor behoudt van uw no-claimkorting als u 1 schade per jaar meldt. Wij betalen dan uw schade. Uw no-claimkorting en uw premie veranderen niet. Uw schadevrije jaren veranderen wel.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere schade door opzet of rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij wettelijk wel verplicht om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Deze schade verhalen wij dan later op u.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kiest zelf of u aanvullend verzekerd wilt zijn voor No-claim bescherming, Accessoires, Schade Inzittenden, Ongevallen Inzittenden, Rechtsbijstand of Verhaalsbijstand.

Eigen risico

Standaard € 135. Dit vervalt als een door ons geselecteerd herstelbedrijf de schade herstelt.

Extra informatie

Er geldt een ander eigen risico als dit op de polis staat. Dit wordt verlaagd met € 135 als een door ons geselecteerd herstelbedrijf de schade herstelt.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u premiekorting (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk doorgeven aan uw adviseur.