Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt na een ongeval schade aan personen en spullen in de auto tot maximaal € 1.000.000. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

U en uw passagiers zijn verzekerd voor schade door een ongeval als u of uw passagiers in de auto zijn, in- of uitstappen, u of uw passagiers onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als u zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

Wij vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld inkomensverlies of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan uw bagage, kleding of spullen in de auto.

Overlijden

Wij vergoeden de werkelijke kosten bij overlijden.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden wij de werkelijke kosten. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook schade doordat deze persoon niet meer kan werken of kosten voor huishoudelijke hulp.

Smartengeld

Wel verzekerd.

Vaste bedragen

Wilt u een vast bedrag ontvangen bij overlijden en blijvende invaliditeit? Kies dan voor de Ongevallen inzittendenverzekering.

Extra informatie

U kunt kiezen uit verschillende bedragen: € 5.000 en € 15.000 € 10.000 en € 30.000 € 15.000 en € 45.000. Het voorste bedrag krijgt u bij overlijden. Het achterste bedrag bij blijvende volledige invaliditeit.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen. Of tijdens een racewedstrijd.

Geld, cheques, creditcards

Geld is niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen veiligheidsgordel om? Dan is de uitkering 25% lager.

Maximale vergoeding

Wij vergoeden maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis. Voor sieraden, foto- en filmapparatuur vergoeden wij maximaal € 2.300.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk doorgeven aan uw adviseur.