Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw bestelauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Aanvullend kunt u kiezen voor de dekking Beperkt Casco of Volledig Casco kiezen. Ook kunt u andere dekkingen kiezen. 

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bestelauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met uw bestelauto veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken. Schade aan personen is verzekerd tot € 6.500.000. Schade aan zaken van anderen tot € 2.500.000.

Werkt u met een opgebouwd werktuig? Dan is uw aansprakelijkheid ook verzekerd tijdens het werken met de opbouw.

Extra informatie

Wij betalen ook schade door uw bestelauto aan uw andere voertuigen.

Keuze: beperkt Casco

Wij betalen de schade aan uw bestelauto door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme. Wij betalen ook ruitschade.

Extra informatie

Wij regelen een vervangende auto voor u bij diefstal of verduistering van uw bestelauto.

Keuze: volledig Casco

Wij betalen de schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme. Wij betalen ook ruitschade.
Wij betalen daarnaast schade aan uw bestelauto door een botsing of door een andere plotselinge gebeurtenis.

Extra informatie

Wij regelen een vervangende auto voor u bij diefstal of verduistering van uw bestelauto.  Heeft uw bestelauto een opgebouwd werktuig? Dan kunt u deze opbouw meeverzekeren voor schade door eigen gebrek, schade door foutief gebruik en schade aan eigen zaken.

Hulpverlening

Na een ongeval regelen wij het bergen en vervoer van uw bestelauto naar bijvoorbeeld een herstelbedrijf. Ook het vervoeren van de bestuurder en de inzittenden is verzekerd.

Extra informatie

U leest in de verzekeringsvoorwaarden welke kosten wij precies betalen.

Auto-elektronica en/of accessoires

Schade aan accessoires is tot € 1.000 gratis verzekerd.
Heeft u meer accessoires dan kunt u deze meeverzekeren.

Extra informatie

Schade aan losse telecommunicatieapparatuur is niet verzekerd.

Keuze: Rechtsbijstand

Wij bieden juridische hulp bij geschillen die te maken hebben met schade door een verkeersongeval met de bestelauto. Wij bieden juridische hulp bij geschillen over een contract dat te maken heeft met de bestelauto.

Extra informatie

Wij bieden hulp bij bijvoorbeeld het verhalen van een schade door een verkeersongeval.

Keuze: Schade inzittenden

Wij betalen de schade die door een verkeersongeval is ontstaan aan zaken en inzittenden in uw bestelauto.

Extra informatie

Schade aan zaken en schade door letsel is samen verzekerd tot € 1.000.000.
Schade aan bedrijfsmatige zaken betalen wij niet.
 

Keuze: Pechhulp Nederland en/of Pechhulp buitenland

Wij regelen bij pech het bergen en slepen van uw bestelauto, wij zorgen voor vervangend vervoer en het vervoeren van de inzittenden.

Extra informatie

De pech moet zijn ontstaan door een mechanisch defect, door een lekke band of door tanken van verkeerde brandstof.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder geldig rijbewijs of als u rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Schade door onvoldoende onderhoud en slijtage

Schade door onvoldoende onderhoud en slijtage is niet verzekerd.

Schade aan zaken die u vervoert

Schade aan zaken die u vervoert is niet verzekerd.

Gebreken en reparatiefouten

Schade door gebreken en reparatiefouten is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Als wij aan iemand anders schade moeten betalen, heeft u geen eigen risico. Als wij schade aan uw bestelauto betalen, heeft u een eigen risico van € 250 per keer.

Bij alleen ruitschade heeft u geen eigen risico. U heeft ook geen eigen risico bij Rechtsbijstand, Schade inzittenden en Pechhulp. 

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een ander eigen risico. Bij een lager eigen risico betaalt u meer premie. Bij een hoger eigen risico betaalt u minder premie.

Beveiliging

Als de verzekerde waarde van uw bestelauto € 75.000 of meer is, dan stellen wij meestal eisen aan de beveiliging.

Het type beveiliging is afhankelijk van onder andere de verzekerde waarde en de leeftijd van de bestelauto.

Extra informatie

Voor de bepaling van de beveiliging gaan wij uit van een oorspronkelijke cataloguswaarde inclusief btw en exclusief BPM.

Reparatie

U laat bij ruitschade de ruit repareren of vervangen bij een reparatiebedrijf dat is aangesloten bij BOVAG of FOCWA.

Overige schade aan uw bestelauto laat u repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest of u laat de schade repareren bij een bedrijf dat onze voorkeur heeft.

Extra informatie

Kiest u bij ruitschade toch een ander bedrijf? Dan betalen wij de schade niet.
Als u bij overige schade aan uw bestelauto de schade laat repareren bij een bedrijf dat onze voorkeur heeft, dan krijgt u een gratis leenauto zolang de reparatie duurt.

Diefstal of total loss schade

Bij diefstal of total loss van uw bestelauto betalen wij vaak op basis van de aanschafwaarde. Soms betalen wij op basis van de dagwaarde.

Extra informatie

U leest in de verzekeringsvoorwaarden wanneer wij op basis van aanschafwaarde of dagwaarde betalen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de meeste landen van Europa en een aantal landen rond de Middellandse Zee. Bij het verzekeringsbewijs krijgt u het Internationaal Verzekeringsbewijs (groene kaart). Hierop staat precies in welke landen u verzekerd bent. De dekking geldt niet in de landen die zijn doorgekruist.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef  veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan uw adviseur door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan via uw adviseur of aan Schadeservice Avéro Achmea via telefoonnummer 071 568 98 88, of stuur een e-mail naar agroschade@achmea.nl. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso. U kunt ook via een nota per kwartaal of per jaar betalen. In een aantal situaties is het mogelijk dat u de premie via uw adviseur betaalt.  

Extra informatie

De betalingstermijn heeft geen invloed op de premie.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 75%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen.
U kunt de verlaging van de korting verzekeren met onze No-claimbeschermer.

Extra informatie

Kiest u voor onze No-claimbeschermer dan verzekert u de verlaging van de bonus-malustrede na schade.
Uw korting gaat daardoor niet omlaag na schade. U kunt per jaar 1 schade melden zonder dat de korting daalt.
Niet verzekerd is de verlaging van het aantal schadevrije jaren na schade.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u telefonisch doorgeven via uw adviseur.