Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw camper. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw camper verzekerd is. U kunt aanvullend kiezen voor een Beperkt of Volledig Casco dekking.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw camper veroorzaakt aan anderen of spullen van anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Berging en vervoer van uw beschadigde camper naar een adres in Nederland is verzekerd. Ook het vervoeren van de bestuurder en passagiers van de beschadigde camper is verzekerd.

Keuze: reparatie

Bij de dekking Beperkt- of Volledig Cascoverzekering kiest u bij schade zelf wie de reparatie uitvoert. Herstel door een reparateur met wie wij samenwerken, heeft extra voordelen. Zoals bijvoorbeeld vervangend vervoer.

Keuze: diefstal of total loss

U krijgt de aanschafwaarde als de schade binnen 3 jaar na aanschaf ontstaat. Deze regel geldt voor campers met een aanschafwaarde tot € 75.000,-. Dit valt onder de Beperkt- en Volledig Cascoverzekering.

Keuze: schade door brand of natuur

Kiest u voor de dekking Beperkt- of Volledig Cascoverzekering dan is schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier  verzekerd.

Keuze: inboedel

Kiest u voor de dekking Beperkt- of Volledig Cascoverzekering is inventaris standaard meeverzekerd tot € 1.500,-. U kun dit bedrag verhogen naar € 3.000,-, € 4.500,- of € 6.000,-.

Extra informatie

Tot de inventaris behoren alle zaken, die naar hun aard bestemd zijn voor de huishoudelijke inrichting of voor het recreatief gebruik van de camper en zich in of op de standplaats van het motorvoertuig bevinden. Bagage in de kampeerauto is verzekerd tot € 250,-.

Keuze: ruitschade

Kiest u voor de dekking Beperkt- en Volledig Cascoverzekering dan is ruitschade verzekerd. Dit vergoeden wij alleen als de reparatie of vervanging is uitgevoerd door een BOVAG/ FOCWA aangesloten reparateur.

Keuze: schade aan eigen camper

Kiest u voor de Beperkt- of Volledig Cascoverzekering? De Beperkt Casco dekking biedt dekking voor schade aan de camper zelf. Bijvoorbeeld door brand, storm of diefstal. De Volledig Casco dekking biedt dekking voor vandalisme, aanrijding of schade die u zelf aan uw camper veroorzaakt.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u Hulpverlening Nederland en/ of Hulpverlening Buitenland meeverzekert.

Speciaal kenmerk

Met de No Claim Garantie behoudt u uw no-claimkorting als u per verzekeringsjaar maximaal 1 schade meldt die gevolgen heeft voor uw schadevrije jaren. Wij betalen dan uw schade. Uw no-claimkorting verandert niet. Uw schadevrije jaren veranderen wel.

Wanneer keren wij niet uit?

  • Onder andere bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Standaard geen eigen risico.

Buitenland

Uw camper is niet verzekerd als u langer dan 180 dagen aaneengesloten met uw camper in het Buitenland bent.

Waar ben ik gedekt?

Uw auto is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u premiekorting (tot een maximum van 75%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u doorgeven aan uw adviseur.