Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw caravan. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan uw caravan is verzekerd. U kunt kiezen voor de dekking Beperkt of Volledig Casco.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere de kosten van noodreparaties en kosten van berging en stalling.

Diefstal of total loss

Binnen 3 jaar na aanschaf krijgt u bij schade de aanschafwaarde. Heeft u de caravan langer dan 3 jaar in bezit dan krijgt u de dagwaarde. Deze regel geldt voor caravans met een aanschafwaarde tot € 35.000,-.

Extra informatie

De aanschafwaarde is wat u voor de (tweedehands) caravan betaalde. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond. Diefstal is verzekerd als de caravan op slot staat (koppelslot of wielklem).

Reparatie

Bij schade kiest u zelf wie de reparatie uitvoert. Herstel door een reparateur met wie wij samenwerken, heeft extra voordelen. Zoals bijvoorbeeld Focwa garantie, een gratis Pack keuring en wassen en schoonmaken.

Keuze: schade door brand of natuur

Kiest u voor de Beperkt- of Volledig Cascoverzekering? Dan is schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier verzekerd.

Keuze: schade door hagel en storm

Kiest u voor de Beperkt- of Volledig Cascoverzekering? Dan is schade door hagel en storm verzekerd.

Inboedel

Spullen in of rond de caravan die u nodig heeft om te kamperen zijn verzekerd (ook audiovisuele apparaten, computers en fietsen). U kiest zelf het verzekerd bedrag. Bagage is niet verzekerd.

Extra informatie

Bagage kunt u wel verzekeren op de Doorlopende Reisverzekering.

Uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een luifel, voortent, fietsendrager, ‘mover’, bijzettent of schotelantenne is verzekerd.

Keuze: Inbraak, diefstal en ruitschade

Kiest u voor de Beperkt- of Volledig Cascoverzekering? Wij betalen bij deze keuze schade door inbraak, diefstal en ruitschade.
 

Keuze: Vandalisme en aanrijding

Kiest u voor de Volledig Cascoverzekering? Wij betalen bij deze keuze ook schade door vandalisme en aanrijding.

Wat is niet verzekerd?

  • Is de caravan aan de auto gekoppeld? Dan is de caravan verzekerd op de WA-dekking van de Autoverzekering. De uitsluitingen op de Autoverzekering zijn dan ook van toepassing voor uw caravan.

Extra informatie

We vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Pechhulp

Hulp bij pech onderweg met uw caravan is gedekt onder de Pechulpdekking van uw autoverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Laat u de caravan niet maken? Dan krijgt u 50% van het bedrag van de schade. Heeft u later nog eens schade aan dezelfde onderdelen? Dan trekken wij het bedrag dat u eerder van ons kreeg af van de nieuwe schade.

Eigen risico

Standaard geen eigen risico.

Stallen

Interpolis betaalt alleen voor schade door diefstal als de caravan op slot staat met een disselslot, wielslot of wielklem. AIs de caravan gestald staat, is deze beveiliging niet nodig.

Waar ben ik gedekt?

Uw caravan is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u doorgeven aan uw adviseur.