Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Dit is de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering van Verloning.nl. Daarmee verzekert u zich van inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Deelname aan deze verzekering loopt via ABN AMRO Verzekeringen.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is inkomensverlies doordat u niet meer kunt werken door een medische oorzaak. De hoogte van de uitkering hangt af van uw omzet en hoeveel u nog kunt werken. Wij kijken niet naar de werkelijke daling van uw inkomen door de arbeidsongeschiktheid.

Uitkering

De uitkering is gelijk aan 70% van de omzet via Verloning.nl in de 12 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid. Jaarlijks verhogen wij het uitkeringsbedrag met 2%. 

Extra informatie

In het eerste jaar van de dekking baseren wij de uitkering op het gemiddelde van de vooraf gefactureerde bedragen, maar nooit meer dan € 50.000 per jaar.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Alle medische oorzaken van arbeidsongeschiktheid zijn verzekerd. Behalve als wij naar aanleiding van uw antwoorden op onze gezondheidsvragen vooraf bepaalde oorzaken van arbeidsongeschiktheid uitsluiten.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Beroepsarbeidsongeschiktheid. Als u arbeidsongeschikt wordt, kijken we of u de werkzaamheden nog kunt uitvoeren die bij uw beroep of bedrijfssituatie horen. Wij baseren ons op het beroep en de urenverdeling die u doorgaf.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u minimaal 25% arbeidsongeschikt bent.

Hoe lang keren wij uit?

Wij keren uit tot uiterlijk 68-jarige leeftijd. Voor sommige zware beroepen stopt een uitkering al op 63-jarige leeftijd. U kunt ook kiezen voor een uitkering met een tijdelijke duur van 5 jaar, gerekend vanaf het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de oorzaak niet medisch objectiveerbaar is, u arbeidsongeschikt bent geworden door eigen schuld, de oorzaak van arbeidsongeschiktheid bij het aangaan van de verzekering is uitgesloten of u zich niet aan uw verplichtingen houdt.

Extra informatie

Medisch objectiveerbaar betekent dat de oorzaak door artsen wordt herkend en de oorzaak onder een erkende medische diagnose kan worden ondergebracht.

Het gaat niet alleen om geld

We bieden diensten die u helpen om gezond of aan het werk te blijven. Als u toch arbeidsongeschikt wordt, krijgt u een vaste contactpersoon. Die zoekt samen met u naar oplossingen, zodat u weer aan het werk kunt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wachttijd

Bij het afsluiten van uw verzekering kiest u een wachttijd: 2 maanden of 2 jaar. Wij noemen dit de eigenrisicoperiode. Bent u arbeidsongeschikt dan gaat deze periode één dag na het bezoek aan uw huisarts in. Na afloop van deze periode begint de uitkering.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden bepalen of wij u kunnen verzekeren. Ook als u arbeidsongeschikt bent moet u onze vragen naar eerlijkheid beantwoorden. Bij arbeidsongeschiktheid doet u er alles aan om zo snel mogelijk te herstellen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Verloning.nl doet hiervoor een inhouding op uw maandelijkse factuur. De hoogte is afhankelijk van uw dekkingskeuze, de aard van uw werkzaamheden en uw leeftijd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Nadat wij uw aanmelding ontvingen start de voorlopige dekking. U hebt dan recht op een uitkering tot maximaal 5 jaar na ontstaan van de arbeidsongeschiktheid. De door u aangevraagde dekking begint zodra wij u accepteren op basis van uw gezondheidsverklaring. Uw deelname eindigt als u niet meer werkt via Verloning.nl.

Extra informatie

Ook eindigt uw dekking als u 30 dagen niet via Verloning.nl bent verloond of factureert. De deelname stopt automatisch op uw 68e verjaardag, of wanneer u 3 maanden geen gebruik meer maakt van Verloning.nl. Voor sommige zware beroepen stopt de verzekering op 63-jarige leeftijd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Verloning.nl is de contractpartij. U kunt uw deelname aan het contract niet beëindigen zolang u verbonden bent aan Verloning.nl.