Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade van de in- of opzittenden van een motorrijtuig als gevolg van een verkeersongeval. Dit is een aanvullende verzekering. Is er een andere verzekering waarop de schade gemeld kan worden? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

Schade door letsel of dood van de in- of opzittenden en schade aan privé zaken van de in- of opzittenden als gevolg van een verkeersongeval.

Extra informatie

De in- of opzittende is ook verzekerd tijdens het in- en uitstappen, bij tanken en bij het verrichten van bijvoorbeeld een noodreparatie.

Verzekerd bedrag

U bent verzekerd voor maximaal € 1.000.000,- per keer.

Extra informatie

Is de totale schade aan de inzittenden hoger dan het verzekerde bedrag? Dan vergoeden wij eerst de schade aan uw werknemers.

Keuze: bedrijfsmotorrijtuigen

Bij deze keuze zijn de in- of opzittenden van de bedrijfsmotorrijtuigen verzekerd tijdens het werk.

Extra informatie

Uw bedrijf is eigenaar van de bedrijfsmotorrijtuigen, u leaset de bedrijfsmotorrijtuigen of u huurt de bedrijfsmotorrijtuigen.

Keuze: dienstreizen

Bij deze keuze zijn alle werknemers verzekerd die tijdens het werk voor uw bedrijf deelnemen aan het verkeer. Ook als zij tijdens het werk als fietser of voetganger deelnemen aan het verkeer.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als de bestuurder rijdt zonder geldig rijbewijs of als de bestuurder rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Schade aan het motorrijtuig zelf

Niet verzekerd

Geld en geldswaardige papieren

Niet verzekerd

Verhuur en personenvervoer tegen betaling

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op: schade aan kostbaarheden en elektrische apparatuur is verzekerd tot maximaal € 2.500,-.
Let op: schade aan zaken uit een handelsvoorraad is niet verzekerd.
Let op: draagt u geen helm of veiligheidsgordel? Dan kan de uitkering lager worden.

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u een groene kaart. Hierop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door aan uw adviseur. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En wij verwachten dat u zoveel mogelijk doet om schade te voorkomen en te beperken.

Extra informatie

Wij kunnen u tijdens de verzekering vragen om de meest recente gegevens. U bent dan verplicht om deze door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betaalt u niet per jaar dan is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk aan ons doorgeven of aan uw adviseur.