Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Doorlopende Annuleringsverzekering krijgt u de kosten terug die u moet betalen als u uw reis plotseling moet uitstellen, annuleren of afbreken.

Wat is verzekerd?

Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. U krijgt ook een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Gezondheid

Wij keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling, waardoor u niet kunt reizen. Of als u door complicaties bij uw zwangerschap niet kunt reizen.

Familie

We keren uit bij annulering door overlijden, een ernstig ongeval of een  ernstige ziekte van een dierbare.

Extra informatie

Dierbare: een persoon om wie de verzekerde erg veel geeft. Bijvoorbeeld: familielid of beste vriend.

Werk

We keren uit als u de reis annuleert omdat u een nieuwe baan hebt gekregen nadat u werkloos bent geweest. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent.

Woning

Wij keren uit als u de reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt. Of als u een grote schade heeft aan uw woning.

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is verzekerd als na het boeken van een reis een negatief reisadvies door de overheid wordt afgegeven. 

Speciaal kenmerk

Check de verzekeringsvoorwaarden voor het lezen van extra annuleringsredenen.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de reden van annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering te voorzien was. De Doorlopende Annuleringsverzekering moet binnen 14 dagen na het boeken van de reis worden afgesloten.

Zelf samengestelde reizen

Heeft u zelf alle onderdelen van uw reis, los van elkaar, geboekt? En valt er 1 onderdeel uit waardoor uw hele reis niet door kan gaan? Dan krijgt u geen vergoeding voor de reisonderdelen die daardoor uitvallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet uw reisgenoot met een andere annuleringsverzekering de reis annuleren? En wilt u daardoor zelf niet meer op reis? Dan is dit verzekerd als uw reisgenoot volgens de voorwaarden van zijn verzekeraar mag annuleren. En alleen als u daardoor alleen moet reizen.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal het gekozen verzekerde bedrag per persoon per reis. Keuze: € 1.500,-, € 3.000,-, € 4.500,-, 6.000,- of  € 7.500,-.

Waar ben ik gedekt?

U bent overal in de wereld verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade ons altijd zo snel mogelijk. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u doorgeven aan uw adviseur.