Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade en verleent hulp als je op reis bent. De Doorlopende Reisverzekering bestaat uit 6 modules en is het hele jaar geldig. De modules zijn: Personenhulp, Bagage, Geneeskundige kosten, Ongevallen, Voertuighulp op reis en Doorlopende Annulering.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor hulp en onverwachte kosten op reis. U krijgt hulp van onze alarmcentrale Eurocross. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis, hulp aan uw gezin en repatriëring.

Extra informatie

Personenhulp is standaard verzekerd. Belkosten met de alarmcentrale zijn onbeperkt verzekerd.

Keuze: medisch

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met de dekking voor Geneeskundige kosten. Deze dekking is aanvullend op de Basiszorgverzekering. De extra zorgkosten bovenop het reguliere Nederlandse tarief zijn dan ook verzekerd. Het eigen risico van de zorgverzekering is niet verzekerd.

Extra informatie

Bent u bij uw zorgverzekeraar aanvullend verzekerd voor medische kosten in het buitenland? Het verzekeren van de geneeskundige kosten op de reisverzekering is dan misschien niet nodig.

Keuze: bagage

Uw bagage is verzekerd tot € 3.000,- per gebeurtenis. Het maximum te verzekeren bedrag kunt u zelf bepalen. Er geldt een maximaal bedrag voor geld van € 250,- per gebeurtenis.

Een overzicht vind je hier.

Keuze: bijzondere sporten

Als u de aanvullende dekking voor winter- en onderwatersport afsluit dan is skiën en duiken verzekerd. Ook Off-piste skiën onder begeleiding van een leraar of gids is verzekerd. Extreme vormen van wintersport zijn niet verzekerd. Voor langlaufen, schaatsen of snorkelen is deze dekking niet nodig.

Extra informatie

Bij een ongeluk zijn medische kosten niet met deze module verzekerd; daarvoor moet ook de module Geneeskundige kosten worden afgesloten.

Keuze: pech op reis

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met de dekking voor Voertuighulp op reis. Hulp bij pech of schade en vervangend vervoer is dan verzekerd.

Extra informatie

Dit geldt voor het motorrijtuig, de toercaravan of vouwwagen, waarmee u reist vanuit Nederland.

Keuze: ongevallen

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met de dekking ongevallen. Dan bent u tijdens de looptijd van de reisverzekering verzekerd voor ongevallen.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met de dekking doorlopende annulering. Verzekerd is de annulering van een reis en vertraging op de heenreis. Ook als u tijdens de reis onverwacht in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

Extra informatie

De dekking doorlopende annulering moet worden afgesloten binnen 14 dagen nadat u een reis heeft geboekt. Na het afsluiten zijn latere boekingen automatisch meeverzekerd.

Speciaal kenmerk

U maakt zelf een keuze voor een aaneengesloten reisduur van 60, 180 of 365 dagen.

Extra informatie

Bij reizen naar sommige landen (bijvoorbeeld Cuba, Rusland) is een verklaring nodig over de aanwezigheid van een ziektekostenverzekering. Bij de keuze voor de dekking Geneeskundige kosten wordt zo'n verklaring op verzoek door ons afgegeven.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij fraude. Als u hulp nodig heeft of kosten heeft door een gebeurtenis die u met opzet heeft veroorzaakt, bent u niet verzekerd.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Extra informatie

Negatief reisadvies: landen of gebieden waarvoor de kleurcode oranje of rood is afgegeven.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ga zorgvuldig met uw spullen om. Zo voorkomt u schade. In een auto moet bagage helemaal uit het zicht en in een afgesloten ruimte (kofferbak afgedekt met hoedenplank) zijn opgeborgen. Waardevolle bagage, zoals een telefoon, iPad of sieraden houdt u dichtbij u of bergt u op in een afgesloten ruimte of kluis.

Extra informatie

In een boot, bus, taxi, trein of vliegtuig is waardevolle bagage alleen als handbagage meeverzekerd.

Eigen risico

Er geldt een standaard eigen risico van € 50,- voor GSM's, smartphones, tablets en laptops. 

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa of in de hele wereld. In Nederland bent u alleen verzekerd bij een geboekte overnachting. Dagtrips naar het buitenland zijn standaard verzekerd. Grensoverschrijdend woon-werk verkeer is niet verzekerd.

Extra informatie

Europa: inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira, Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u doorgeven aan uw adviseur.