Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat om schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage. Ook schade door vallen is verzekerd.

Wat is verzekerd?

Alle losse spullen in uw huis, zoals meubels, vloerbedekking, apparatuur, levensmiddelen, kleding of sieraden. Spullen in de tuin zijn beperkt verzekerd.

Verzekerd bedrag

We vergoeden meestal de nieuwwaarde van uw spullen. Dit is het bedrag om uw spullen nieuw te kopen. Soms betalen we de dagwaarde. Dat is het geval als de waarde net voor de schade minder is dan 40% van de nieuwwaarde.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Er gelden soms maximeringen. Dat geldt voor diefstalgevoelige inboedel, lijfsieraden en horloges, edelmetaal, edelstenen en munten, geld, aanhangwagens, inboedel in uw kantoor, inboedel van anderen en dieren. Dit leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen we een contra-expert. Uw expert regelt dan namens u de schade met onze expert. De kosten van uw expert maken deel uit van uw schade. Ze worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Wel zijn er regels. Die leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Sieraden

Bij diefstal betalen we maximaal € 15.000,-. Liggen de sieraden opgeborgen in een kluis die voldoet aan onze voorwaarden? Dan zijn de sieraden onbeperkt verzekerd.

(Audio-) apparatuur

Bij diefstal betalen we maximaal € 35.000,-. Een hoger bedrag verzekeren is mogelijk. De woning moet dan voldoen aan de gestelde diefstal beveiligingseisen.

Keuze: vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is verzekerd als u kiest voor de Topdekking.

Keuze: Topdekking

Wilt u dat alle plotselinge gebeurtenissen zijn verzekerd dan kunt u kiezen voor de Topdekking. Ook schade die veroorzaakt wordt door een eigen gebrek van de inboedel is dan verzekerd. Het eigen gebrek zelf is niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit bij slijtage, slecht onderhoud van de woning, aardbeving en overstroming.

Spullen buiten huis

Buiten de woning zijn uw spullen zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Geen dekking bij schade door neerslag via openstaande ramen of deuren. Of door lekkage via kitnaden en door vocht dat door de muren komt. Schade door overstroming of grondwater is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Schade door overstroming is alleen gedekt als dat het gevolg is van hevige lokale neerslag.

Eigen risico

Bij schade door storm hebt u een standaard eigen risico van € 150,- of optioneel € 300,00.

Eigen risico Topdekking

Bij schades door andere plotselinge gebeurtenissen en schade veroorzaakt door een eigen gebrek van de inboedel  geldt een standaard eigen risico van € 150,- of optioneel € 300,00.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de schade aan uw spullen in huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u doorgeven aan uw adviseur.