Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering kunt u de extra kosten opvangen om werknemers in dienst te houden die vanaf 15% tot 35% arbeidsongeschikt worden.

Wat is verzekerd?

U krijgt een vergoeding als uw werknemer vanaf 15% tot 35% arbeidsongeschikt is.

Verzekerd bedrag

U bepaalt zelf wat u met de vergoeding doet. Bijvoorbeeld: om de werkplek passend te maken of voor (extra) re-integratie activiteiten. Ook kunt u de vergoeding inzetten om de werknemer die inkomen mist door de arbeidsongeschiktheid te compenseren.
 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Wij keren niet uit als de werknemer uit dienst is.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

 

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het uw schuld dat uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij keren uit als werknemers 15% tot 35% arbeidsongeschikt zijn. En als deze werknemers bij u in dienst blijven, ondanks beperking(en). 

Extra informatie

Gaan deze werknemers uit dienst, dan stopt de uitkering.

Eigen risico

U ontvangt de vergoeding na de loondoorbetalingsperiode van 104 weken.

Stoppen van de verzekering

Als de verzekering stopt, stoppen wij ook de lopende uitkeringen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. Meld ook nieuwe werknemers zo snel mogelijk bij ons aan. U moet er samen met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

 

Extra informatie

Ge­zond­heid
Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.
 

Extra informatie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u hebt en van de individuele werknemergegevens zoals de werkzaamheden die uw werknemers verrichten en de hoogte van de lonen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigt op de data die op de polis staan. De dekking voor de werknemer loopt tot de voor hem verzekerde eindleeftijd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

De dekking stopt wanneer de werknemer niet meer in dienst is bij de werkgever.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering schriftelijk dagelijks opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand.