Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade met uw oldtimer aan anderen of spullen van anderen. Schade aan uw eigen oldtimer kan aanvullend verzekerd worden met een Beperkt- of Volledig Cascodekking. U kunt de verzekering afsluiten als de oldtimer ouder is dan 25 jaar en u hiermee maximaal 7.500 kilometer per jaar rijdt.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw oldtimer verzekerd is. Dit geldt voor oldtimer auto en oldtimer motor.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw oldtimer veroorzaakt aan anderen of spullen van anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Berging en vervoer van uw beschadigde oldtimer naar een adres in Nederland is verzekerd. Ook het vervoeren van de bestuurder en passagiers van de beschadigde oldtimer is verzekerd.

Keuze: reparatie

Kiest u voor de Beperkt- of Volledig Cascodekking? Dan zijn kosten voor reparatie voor een verzekerde gebeurtenis gedekt. U kiest dan zelf wie de schade repareert. Voor onderdelen die speciaal gemaakt moeten worden, betalen we maximaal de fabrieksprijs van het onderdeel of de kosten om het onderdeel te vervangen met een onderdeel wat erop lijkt.

Keuze: diefstal of total loss

Kiest u voor de Beperkt- of Volledig Cascodekking? Dan is diefstal of total loss door een oorzaak waarvoor u verzekerd bent gedekt. U krijgt de waarde die in het taxatierapport staat. De waarde van de resten halen we daar nog vanaf.

Extra informatie

Het taxatierapport is maximaal 3 jaar oud.

Keuze: schade door brand of natuur

Kiest u voor de Beperkt- of Volledig Cascodekking? Dan is schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier verzekerd.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak, en diefstal uit de oldtimer, is verzekerd onder de Beperkt- en Volledig Cascoverzekering.

Keuze: ruitschade

Kiest u voor de Beperkt- of Volledig Cascodekking? Dan is ruitschade door een verzekerde gebeurtenis verzekerd. Ruitschade vergoeden wij alleen als de reparatie of vervanging is uitgevoerd door een BOVAG/ FOCWA aangesloten herstelbedrijf.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Kiest u voor de Beperkt- of Volledig Cascodekking? De Beperkt Casco dekking biedt dekking voor schade aan de oldtimer zelf. Bijvoorbeeld door brand, storm of diefstal. De Volledig Casco dekking biedt ook dekking voor vandalisme, aanrijding of schade die u zelf aan uw oldtimer veroorzaakt.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u Voertuighulp Nederland en/ of Voertuighulp Buitenland meeverzekert.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. Tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling. Personenvervoer is wel verzekerd bij bruiloften, begrafenissen etc. tot maximaal 15 keer per jaar.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er is standaard geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Uw auto is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u doorgeven aan uw adviseur.