Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Ongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit door een ongeval óf bij overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. Zodra er een eindtoestand is bereikt, stellen wij de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Na overlijden wordt eenmalig een bedrag uitgekeerd.

Uitgebreide dekking

U bent verzekerd voor ongevallen binnen- en buitenshuis. Bijvoorbeeld op straat, tijdens het sporten en in het verkeer. U kunt uw hele gezin verzekeren. Bij onze Ongevallenverzekering heeft u geen eigen risico.

Gevaarlijke sporten

Gevaarlijke sporten zijn meeverzekerd, met uitzondering van snelheidswedstrijden met auto of motor.

Wat is niet verzekerd?

  • Een ongeval is niet verzekerd als u het met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van gebruik van alcohol of drugs. Er zijn meer situaties waarin we niet betalen. Kijk voor de volledige lijst in onze verzekeringsvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is geldig in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u doorgeven aan uw adviseur.