Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw personenauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Aanvullend kunt u de dekking Beperkt Casco of Volledig Casco kiezen. Ook kunt u andere dekkingen kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw personenauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met uw personenauto veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken. Schade aan personen is verzekerd tot  6.500.000. Schade aan zaken van anderen tot  2.500.000.

Beperkt Casco

Wij betalen de schade aan uw personenauto door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme. Wij betalen ook ruitschade.

Volledig Casco

Wij betalen de schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme. Wij betalen ook ruitschade. Wij betalen daarnaast schade aan uw personenauto door een botsing of door een andere plotselinge gebeurtenis.

Hulpverlening

Na een ongeval regelen wij het bergen en vervoer van uw personenauto naar bijvoorbeeld een herstelbedrijf. Ook het vervoeren van de bestuurder en de inzittenden is verzekerd.

Auto-elektronica en/of accessoires

Schade aan accessoires is tot  1.000 gratis verzekerd. Heeft u meer accessoires dan kunt u deze meeverzekeren.

Keuze: rechtsbijstand

Wij bieden juridische hulp bij geschillen die te maken hebben met schade door een verkeersongeval met de personenauto.

Wij bieden juridische hulp bij geschillen over een contract dat te maken heeft met de personenauto.

Keuze: schade inzittenden

Wij betalen de schade die door een verkeersongeval is ontstaan aan zaken en inzittenden in uw personenauto.

Keuze: pechhulp Nederland en/of Pechhulp buitenland

U kunt Pechhulp Nederland en/of Pechhulp buitenland meeverzekeren. Wij regelen bij pech het bergen en slepen van uw auto, wij zorgen voor vervangend vervoer en het vervoeren van de inzittenden.

Wat is niet verzekerd?

Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder geldig rijbewijs of als u rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Schade door onvoldoende onderhoud en slijtage

Schade door onvoldoende onderhoud en slijtage is niet verzekerd.

Schade aan zaken die u vervoert

Schade aan zaken die u vervoert is niet verzekerd.

Gebreken en reparatiefouten

Schade door gebreken en reparatiefouten is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Als wij aan iemand anders schade moeten betalen, heeft u geen eigen risico. Als wij schade aan uw personenauto betalen, heeft u een eigen risico van  250 per keer.

Bij alleen ruitschade heeft u geen eigen risico. U heeft ook geen eigen risico bij Rechtsbijstand, Schade inzittenden en Pechhulp.

Beveiliging

Als de verzekerde waarde van uw personenauto  75.000 of meer is, dan stellen wij meestal eisen aan de beveiliging.

Het type beveiliging is afhankelijk van onder andere de verzekerde waarde en de leeftijd van de personenauto.

Reparatie

U laat bij ruitschade de ruit repareren of vervangen bij een reparatiebedrijf dat is aangesloten bij BOVAG of FOCWA. U laat overige schade aan uw personenauto repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest of u laat de schade repareren bij een bedrijf dat onze voorkeur heeft.

Diefstal of total loss schade

Bij diefstal of total loss van uw personenauto betalen wij vaak op basis van de aanschafwaarde. Soms betalen wij op basis van de dagwaarde.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de meeste landen van Europa en een aantal landen rond de Middellandse Zee. Bij het verzekeringsbewijs krijgt u het Internationaal Verzekeringsbewijs (groene kaart). Hierop staat precies in welke landen u verzekerd bent. De dekking geldt niet in de landen die zijn doorgekruist.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan uw adviseur door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan via uw adviseur of aan Schadeservice Avéro Achmea via telefoonnummer 071 568 98 88, of stuur een e-mail naar agroschade@achmea.nl. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso. U kunt ook via een nota per kwartaal of per jaar betalen. In een aantal situaties is het mogelijk dat u de premie via uw adviseur betaalt.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 75%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen. U kunt de verlaging van de korting verzekeren met onze No-claimbeschermer.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u telefonisch doorgeven via uw adviseur.