Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door of aan uw rijdend werkmaterieel. Het moet gaan om werkmaterieel zoals een tractor of een vorkheftruck. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Aanvullend kunt u de dekking Beperkt Casco of Volledig Casco kiezen. Ook kunt u andere dekkingen kiezen. 

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw rijdend werkmaterieel verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met uw zelfrijdend werktuig veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.
Schade aan uw eigen zaken is meeverzekerd tot € 125.000 per gebeurtenis. Schade aan personen is verzekerd tot € 6.500.000. Schade aan zaken van anderen tot € 2.500.000.

Extra informatie

Schade aan kabels en leidingen is verzekerd. Als u aan de eisen van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon) voldoet, heeft u geen eigen risico bij kabel- en leidingschade.

Keuze: beperkt Casco

Wij betalen de schade aan uw rijdend werkmaterieel door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme. Wij betalen ook ruitschade.

Keuze: volledig Casco

Wij betalen de schade aan uw rijdend werkmaterieel door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme. Wij betalen ook ruitschade.
Daarnaast betalen wij schade aan uw rijdend werkmaterieel door foutief gebruik, een botsing of door een andere plotselinge gebeurtenis.

Auto-elektronica en/of accessoires

Bent u Beperkt Casco of Volledig Casco verzekerd? Dan is schade aan accessoires tot € 1.000 meeverzekerd.
Heeft u meer accessoires dan kunt u deze aanvullend verzekeren.

Extra informatie

Schade aan losse telecommunicatieapparatuur is niet verzekerd.

Keuze: Rechtsbijstand

Wij bieden juridische hulp bij geschillen die te maken hebben met schade door een verkeersongeval met uw rijdend werkmaterieel.

Extra informatie

Wij bieden hulp bij bijvoorbeeld het verhalen van een schade door een verkeersongeval.

Keuze: Schade inzittenden

Wij betalen de schade die door een verkeersongeval is ontstaan aan zaken en inzittenden in uw rijdend werkmaterieel.

Extra informatie

Schade aan zaken en schade door letsel is samen verzekerd tot € 1.000.000. Schade aan bedrijfsmatige zaken betalen wij niet.

Keuze: Eigen gebrek

WIj betalen de schade door een gebrek in een onderdeel van uw rijdend werkmaterieel.

Extra informatie

Ook de reparatiekosten zijn verzekerd van het onderdeel met het gebrek.
Eigen gebrek kan alleen verzekerd worden als uw rijdend werkmaterieel maximaal 5 jaar oud is.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder geldig rijbewijs of als u rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Hulpverlening

Hulpverlening is niet verzekerd.

Schade door onvoldoende onderhoud en slijtage

Schade door onvoldoende onderhoud en slijtage is niet verzekerd.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik van het rijdend werkmaterieel voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, is niet verzekerd.

Schade door bevriezing

Schade door bevriezing is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op bij de Schade inzittenden. Schade aan bedrijfsmatige zaken is niet verzekerd.

Eigen risico

Als wij aan iemand anders schade moeten betalen, heeft u geen eigen risico.
Als wij schade aan uw rijdend werkmaterieel moeten betalen, heeft u een eigen risico van € 250 per keer.
Bij alleen ruitschade heeft u geen eigen risico.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een ander eigen risico. Bij een lager eigen risico betaalt u meer premie. Bij een hoger eigen risico betaalt u minder premie.

Beveiliging

Wij kunnen eisen stellen aan de beveiliging afhankelijk van het soort rijdend werkmaterieel en de cataloguswaarde.

Extra informatie

Bij het afsluiten van de verzekering maken wij met u afspraken over de beveiligingseisen die wij stellen. Deze vindt u daarna terug op uw verzekeringsbewijs.

Reparatie

U laat schade aan uw rijdend werkmaterieel repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest.

Diefstal of total loss schade

Bij diefstal of total loss van uw rijdend werkmaterieel betalen wij vaak op basis van de aanschafwaarde. Soms betalen wij op basis van de dagwaarde.

Extra informatie

U leest in de verzekeringsvoorwaarden wanneer wij op basis van aanschafwaarde of dagwaarde betalen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij het verzekeringsbewijs krijgt u een groene kaart. Hierop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef  veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan uw adviseur door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan via uw adviseur of aan Schadeservice Avéro Achmea via telefoonnummer 071 568 98 88, of stuur een e-mail naar agroschade@achmea.nl. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso. U kunt ook via een nota per kwartaal of per jaar betalen. In een aantal situaties is het mogelijk dat u de premie via uw adviseur betaalt.  

Extra informatie

De betalingstermijn heeft geen invloed op de premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u telefonisch doorgeven via uw adviseur.