Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw vrachtauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kunt zelf de aanvullende dekkingen kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw vrachtauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met uw vrachtauto veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.

Extra informatie

Wij betalen ook schade door uw motorrijtuig aan uw andere motorrijtuig(en) als de schade buiten uw gebouw of terrein plaatsvindt.

Keuze: beperkt Casco

Wij betalen bij deze keuze schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak en diefstal. Wij betalen ook ruitschade.

Keuze: volledig Casco

Wij betalen bij deze keuze schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme. Wij betalen ook ruitschade.
Wij betalen daarnaast schade aan uw motorrijtuig door een botsing of door een andere plotselinge gebeurtenis.

Extra informatie

Bij Volledig Casco krijgt u ook noodhulp bij pech in het buitenland.

Keuze: laad- losmaterieel

Heeft u een opgebouwd werktuig met bijvoorbeeld een kraantje? Bij deze keuze kunt u het opgebouwde werktuig meeverzekeren voor volledig cascoschade.

Auto-elektronica

Bent u Volledig Casco of Beperkt Casco verzekerd? Dan zijn accessoires aan uw motorrijtuig tot maximaal € 2.500,- meeverzekerd.
Heeft u meer accessoires dan kunt u deze aanvullend verzekeren.

Extra informatie

Schade aan (losse) telecommunicatie- en navigatieapparatuur is niet of beperkt verzekerd.

Keuze: aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Wij betalen bij deze keuze de schade die aan personen of zaken van anderen ontstaat door het vervoeren van gevaarlijke stoffen. Ook de schade die tijdens het laden en lossen van gevaarlijke stoffen ontstaat, is verzekerd. 

Extra informatie

U moet bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen wel voldoen aan de (wettelijke) eisen die hiervoor gelden.

Keuze: aansprakelijkheid werkrisico

Werkt u met een opgebouwd werktuig? Bij deze keuze is uw aansprakelijkheid tijdens het werken met de opbouw verzekerd.

Hulpverlening

Na een ongeval regelen wij het bergen en vervoer van uw vrachtwagen naar bijvoorbeeld een herstelbedrijf. Ook het vervoer van de bestuurder en inzittenden is verzekerd.

Extra informatie

U leest in de polisvoorwaarden welke kosten wij precies betalen.

Keuze: Schadeverzekering Inzittenden of Ongevallen Inzittenden

Bij de keuze Schadeverzekering Inzittenden betalen wij schade aan zaken en inzittenden in het motorrijtuig door een verkeersongeval tot maximaal € 1.000.000,-.
Bij de keuze Ongevallen Inzittenden betalen wij een bedrag bij overlijden of bij blijvende invaliditeit van de inzittenden van het motorrijtuig door een verkeersongeval.

Extra informatie

Bij de schadeverzekering Inzittenden is schade aan zaken uit een handelsvoorraad niet verzekerd.

Keuze: (Verhaals)rechtsbijstand

Bij de keuze Verhaalsrechtsbijstand bieden wij juridische hulp bij schade door een verkeersongeval met het motorrijtuig.
Bijvoorbeeld bij het verhalen van een schade.
Bij de keuze Rechtsbijstand bieden wij daarnaast óók juridische hulp bij geschillen die bijvoorbeeld te maken hebben met de reparatie van het motorrijtuig.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder geldig rijbewijs of als u rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Schade aan zaken die u vervoert

Niet verzekerd

Extra informatie

Hiervoor sluit u een transportverzekering.

Schade door onvoldoende onderhoud en slijtage

Niet verzekerd

Gebreken en reparatiefouten

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op bij de Schadeverzekering Inzittenden. Schade aan zaken uit een handelsvoorraad is niet verzekerd.

Eigen risico

Voor de verschillende dekkingen gelden verschillende eigen risico's.

Beveiliging

Wij stellen geen eisen aan de beveiliging.

Reparatie

Laat u bij ruitschade de ruit vervangen bij een met ons samenwerkend ruitherstelbedrijf en u bent daarvoor verzekerd? Dan wordt het eigen risico met € 135,- verminderd.

Diefstal en total loss schade

Wij betalen de schade bij diefstal of total loss op basis van de dagwaarde.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u een groene kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door aan uw adviseur. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En wij verwachten dat u zoveel mogelijk doet om schade te voorkomen en beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betaalt u niet per jaar dan is automatische incasso verplicht.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 75%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk aan ons doorgeven of aan uw adviseur.