Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw aanhangwagen of oplegger.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan uw aanhangwagen verzekerd is.

Volledig Casco

Wij betalen schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme.
Wij betalen daarnaast schade aan uw aanhangwagen door een botsing of door een andere plotselinge gebeurtenis.

Accessoires

Accessoires van uw aanhangwagen zijn tot € 1.000,-  meeverzekerd.
Heeft u meer accessoires dan kunt u deze aanvullend verzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder geldig rijbewijs of als u rijdt onder invloed van alcohol of drugs en er ontstaat schade aan de aanhangwagen. Of als u fraude pleegt.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd onder de verzekering van het motorrijtuig dat de aanhangwagen trekt.

Schade tijdens verhuur

Schade die ontstaat bij het verhuren van de aanhangwagen is alleen verzekerd als wij weten dat u de aanhangwagen verhuurt en wij dat goed vinden.

Beperkt Casco

U kunt de aanhangwagen alleen volledig casco verzekeren. 

Spullen in de aanhanger

Schade aan of diefstal van spullen in de aanhangwagen is niet verzekerd.

Extra informatie

Hiervoor kunt u onze Transportverzekering afsluiten.

Te zware belading

Als de aanhangwagen zwaarder beladen wordt dan is toegestaan dan betalen wij de schade niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Als wij schade aan uw aanhangwagen moeten betalen, heeft u een eigen risico van EUR 150,- per keer.

Beveiliging

Wij kunnen eisen stellen aan de beveiliging van de aanhangwagen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een disselslot of wielklem. Of aan een Kingpinslot als de aanhangwagen een oplegger is. De beveiliging moet VbV-SCM goedgekeurd en werkend zijn.

Reparatie

Heeft u schade aan uw aanhangwagen en bent u daar voor verzekerd? U laat de schade repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest.

Diefstal of total loss

Wij betalen bij diefstal of total loss de schade op basis van de dagwaarde.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Turkije, Israël, Marokko, Tunesië en Algerije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door aan uw adviseur. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En wij verwachten dat u zoveel mogelijk doet om schade te voorkomen en beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk doorgeven aan uw adviseur.