Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering betaalt schade aan uw aanhangwagen(s). U kiest zelf wat u verzekert.

Extra informatie

Als met uw aanhangwagen ook in het buitenland wordt gereden, kunt u aansprakelijkheid meeverzekeren.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw aanhangwagen(s) verzekerd is.

Keuze: wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen bij deze keuze schade als u in het buitenland schade veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.

Keuze: beperkt Casco

Wij betalen bij deze keuze schade aan uw aanhangwagen door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme.

Keuze: volledig Casco

Wij betalen bij deze keuze schade aan uw aanhangwagen door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme.
Wij betalen ook schade door andere plotselinge gebeurtenissen van buiten de aanhangwagen en bijvoorbeeld schade door een botsing.

Accessoires

Schade aan accessoires is tot EUR. 1.000,- gratis verzekerd bij Beperkt Casco of Volledig Casco.
Als de waarde van de accessoires hoger is dan kunt u dit meeverzekeren.

Extra informatie

Schade aan losse telecommunicatieapparatuur is niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Of u moet de schade die wij aan iemand anders betaald hebben, terugbetalen aan ons. Bijvoorbeeld: als u rijdt zonder geldig rijbewijs of als u opzettelijk schade veroorzaakt of rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Schade tijdens verhuur

Schade die ontstaat bij het verhuren van de aanhangwagen is alleen verzekerd als wij weten dat u de aanhangwagen verhuurt.

Spullen in de aanhanger

Schade aan of diefstal van spullen in de aanhangwagen is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Als wij aan iemand anders schade moeten betalen, heeft u geen eigen risico.
Als wij schade aan uw aanhangwagen moeten betalen, heeft u een eigen risico van EUR 250,- per keer.

Extra informatie

U kun ook kiezen voor een ander eigen risico. Bij een lager eigen risico betaalt u meer premie. Bij een hoger eigen risico betaalt u minder premie.

Beveiliging

Uw aanhangwagen moet voorzien zijn van een disselslot of wielklem. Of van een Kingpinslot als de aanhangwagen een oplegger is.
De beveiliging moet VbV-SCM goedgekeurd en werkend zijn.

Reparatie

Heeft u schade aan uw aanhangwagen en bent u daar voor verzekerd? U laat de schade repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest.

Diefstal of total loss

Is uw aanhangwagen binnen 12 maanden na aanschaf gestolen of total loss en bent u daar voor verzekerd?
Wij betalen dan in de meeste gevallen op basis van de aanschafwaarde maar soms betalen we op basis van de dagwaarde.
U leest hierover meer in de verzekeringsvoorwaarden.

 

Extra informatie

Bij een aantal bijzondere bedrijfsactiviteiten betalen wij de schade altijd op basis van de dagwaarde. Dit geldt ook als u de aanhangwagen leaset.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag aan uw adviseur over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Meld dat aan uw adviseur. Opzeggen doet u schriftelijk.