Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door uw bestelauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf wat u aanvullend wilt verzekeren.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door uw bestelauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met uw bestelauto veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.
Werkt u met een opgebouwd werktuig? Dan is uw aansprakelijkheid tijdens het werken met de opbouw ook verzekerd.

Extra informatie

Wij betalen ook schade door uw bestelauto aan uw andere motorrijtuigen.

Hulpverlening

Na een ongeval regelen wij het bergen en vervoer van uw bestelauto naar bijvoorbeeld een herstelbedrijf. Ook het vervoer van de bestuurder en de inzittenden is verzekerd

Extra informatie

U leest in de polisvoorwaarden welke kosten wij precies betalen.

Keuze: Pechhulp Nederland en/of Pechhulp buitenland

U kunt Pechhulp Nederland en/of Pechhulp buitenland meeverzekeren.
Wij regelen bij pech het bergen en slepen van uw auto en zorgen voor vervangend vervoer en repatriëring van de inzittenden.

Extra informatie

De pech moet ontstaat zijn door een mechanisch defect, door een lekke band of door tanken van verkeerde brandstof.

Keuze: Schade Inzittenden

Bij deze keuze betalen wij schade aan zaken en inzittenden in de bestelauto die ontstaat door een verkeersongeval.

Extra informatie

Schade aan zaken is verzekerd tot € 5.000,-.
Schade door letsel is verzekerd tot € 1.000.000,-.
Schade aan bedrijfsmatige zaken betalen wij niet.

Keuze: Rechtsbijstand

Bij deze keuze bieden wij juridische hulp bij schade door een verkeersongeval met de bestelauto.
Bijvoorbeeld bij het verhalen van een schade.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen. Bijvoorbeeld als u meedoet aan een wedstrijd of bij fraude.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Beperkt Casco

Niet verzekerd

Volledig Casco

Niet verzekerd

Auto-elektronica en/of accessoires

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op bij de Schade Inzittenden. Schade aan bedrijfsmatige zaken is niet verzekerd.
Let op bij de No-claimbeschermer. De verlaging van het aantal schadevrije jaren na schade is niet verzekerd.

Eigen risico

Niet van toepassing

Beveiliging

Niet van toepassing

Reparatie

Niet van toepassing

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij het verzekeringsbewijs krijgt u een groene kaart. Hierop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door aan uw adviseur. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En wij verwachten dat u zoveel mogelijk doet om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar via automatische incasso betaalt. U kunt het bedrag ook zelf aan uw adviseur overmaken.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 75%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen.
U kunt de verlaging van de korting verzekeren met onze No-claimbeschermer.

Extra informatie

Kiest u voor onze No-Claim beschermer dan verzekert u de verlaging van de bonus-malustrede na schade.
Uw korting gaat daardoor niet omlaag na schade. U kunt per jaar 1 schade melden zonder dat de korting daalt.
Niet verzekerd is de verlaging van het aantal schadevrije jaren na schade.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u doorgeven via uw adviseur.