Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw bestelauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kunt zelf de aanvullende dekkingen kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bestelauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met uw bestelauto veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.
Werkt u met een opgebouwd werktuig? Dan is uw aansprakelijkheid tijdens het werken met de opbouw ook verzekerd.

Extra informatie

Wij betalen ook schade door uw bestelauto aan uw andere motorrijtuigen.

Beperkt Casco

Dit is verzekerd bij Volledig Casco.

Volledig Casco

Wij betalen schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme. Wij betalen ook ruitschade.
Wij betalen daarnaast schade door een botsing of door een andere plotselinge gebeurtenis.

Extra informatie

Wij regelen een vervangende auto voor u bij diefstal of verduistering van uw bestelauto.

Hulpverlening

Na een ongeval regelen wij het bergen en vervoer van uw bestelauto naar bijvoorbeeld een herstelbedrijf. Ook het vervoer van de bestuurder en de inzittenden is verzekerd

Extra informatie

U leest in de polisvoorwaarden welke kosten wij precies betalen.

Auto-elektronica en/of accessoires

Schade aan accessoires is tot € 1.000,- verzekerd.
Heeft u meer accessoires dan kunt u deze meeverzekeren.

Extra informatie

Schade aan losse telecommunicatieapparatuur is niet verzekerd.

Keuze: Pechhulp Nederland en/of Pechhulp buitenland

U kunt Pechhulp Nederland en/of Pechhulp buitenland meeverzekeren.
Wij regelen bij pech het bergen en slepen van uw auto en zorgen voor vervangend vervoer en repatriëring van de inzittenden.

Extra informatie

De pech moet ontstaat zijn door een mechanisch defect, door een lekke band of door tanken van verkeerde brandstof.

Keuze: Schade Inzittenden

Wij betalen bij deze keuze de schade die door een verkeersongeval is ontstaan aan zaken en inzittenden in uw bestelauto.

Extra informatie

Schade aan zaken is verzekerd tot € 5.000,-.
Schade door letsel is verzekerd tot € 1.000.000,-.
Schade aan bedrijfsmatige zaken betalen wij niet.

Keuze: Rechtsbijstand

Bij deze keuze bieden wij juridische hulp bij schade door een verkeersongeval met de bestelauto.
Bijvoorbeeld bij het verhalen van een schade.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder geldig rijbewijs of als u rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Schade door onvoldoende onderhoud en slijtage

Niet verzekerd

Schade aan zaken die u vervoert

Niet verzekerd

Gebreken en reparatiefouten

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op bij ruitschade. Wij betalen de schade alleen als u de ruit laat repareren of vervangen bij een BOVAG of FOCWA aangesloten hersteller.
Let op bij de Schadeverzekering Inzittenden. Schade aan bedrijfsmatige zaken is niet verzekerd.
Let op bij de No-claimbeschermer. De verlaging van het aantal schadevrije jaren na schade is niet verzekerd.

Eigen risico

Als wij aan iemand anders schade moeten betalen, heeft u geen eigen risico.
Als wij schade aan uw bestelauto moeten betalen, heeft u een eigen risico van € 250,- per keer.
Bij alleen ruitschade heeft u geen eigen risico.

Extra informatie

U kun ook kiezen voor een ander eigen risico. Bij een lager eigen risico betaalt u meer premie. Bij een hoger eigen risico betaalt u minder premie.

Beveiliging

Als de verzekerde waarde van uw bestelauto € 70.000,- of meer is dan stellen wij meestal eisen aan de beveiliging.
Het type beveiliging is afhankelijk van de leeftijd van de bestelauto.

Extra informatie

Voor de bepaling van de beveiliging gaan wij uit van een oorspronkelijke cataloguswaarde inclusief btw en exclusief BPM.

Reparatie

U laat bij ruitschade de ruit repareren of vervangen bij een reparatiebedrijf dat is aangesloten bij BOVAG of FOCWA.
U laat overige schade aan uw bestelauto repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest of u laat de schade repareren bij een bedrijf dat onze voorkeur heeft.

Extra informatie

Kiest u bij ruitschade toch een ander bedrijf? Dan betalen wij de schade niet.
Als u bij overige schade aan uw bestelauto de schade laat repareren bij een bedrijf dat onze voorkeur heeft dan krijgt u een gratis leenauto zolang de reparatie duurt.

Diefstal of total loss schade

Bij diefstal of total loss betalen wij vaak op basis van de aanschafwaarde. Soms betalen wij op basis van de dagwaarde.

Extra informatie

Bij een aantal bijzondere bedrijfsactiviteiten betalen wij de schade altijd op basis van de dagwaarde. Dit geldt ook als u uw bestelauto leaset.
U leest in de verzekeringsvoorwaarden wanneer wij op basis van aanschafwaarde of dagwaarde betalen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij het verzekeringsbewijs krijgt u een Groene kaart. Hierop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door aan uw adviseur. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En wij verwachten dat u zoveel mogelijk doet om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar via automatische incasso betaalt. U kunt het bedrag ook zelf aan uw adviseur overmaken.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 75%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen.
U kunt de verlaging van de korting verzekeren met onze No-claimbeschermer.

Extra informatie

Kiest u voor onze No-Claim beschermer dan verzekert u de verlaging van de bonus-malustrede na schade.
Uw korting gaat daardoor niet omlaag na schade. U kunt per jaar 1 schade melden zonder dat de korting daalt.
Niet verzekerd is de verlaging van het aantal schadevrije jaren na schade.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u doorgeven via uw adviseur.